Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

1,6 millioner kroner mer til DFS

Budsjettforlik på Stortinget

DFS gis 1,6 millioner kroner mer etter budsjettforliket på Stortinget.

Budsjettforliket på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har bidratt til at Det frivillige Skyttervesen får 1,6 millioner kroner mer enn det opprinnelige budsjettforslaget fra Regjeringen. Det medfører at DFS får 28,74 millioner kroner, mot det opprinnelige forslaget som var på 27,14 millioner kroner. Beløpet er også 240 000 kroner mer enn hva DFS fikk gjennom statsbudsjettet i 2014.

- Det er svært gledelig at budsjettforhandlingene har medført at vi nå ser ut til å motta 1,6 millioner kroner mer enn det opprinnelige budsjettforslaget. Jeg vil derfor takke politikerne for den brede støtten de har gitt oss, og at de gjennom budsjettforhandlingene har prioritert betydningen av det viktige arbeidet DFS gjør for samfunnet generelt og Forsvaret spesielt, sier president Olav. K. Vaaje. 

- Jeg vil også berømme opposisjonspartiene for deres engasjement for DFS. Det er eksempler på at de i sine alternative budsjettforslag også har gitt DFS ekstrabevilgninger, blant annet Senterpartiet som har foreslått 2,5 millioner kroner mer til DFS enn det opprinnelige budsjettforslaget fra Regjeringen. Det er et svært viktig utgangspunkt for Solli-rapporten, som kommer til behandling på Stortinget i løpet av 2015, avslutter Vaaje.