Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

- En grundig og god rapport

President i Det frivillige Skyttervesen, Olav K. Vaaje, mener Solli-utvalget har lagt frem en grundig og god rapport.

Solli-utvalget har slik jeg ser det levert en grundig og god rapport om DFS. Nå starter den avgjørende behandlingen av rapporten i Forsvarsdepartementet og Stortinget, sier president Olav K. Vaaje.

- Etter å ha lest Solli-utvalgets rapport med anbefalinger, mener jeg det er gjort en svært grundig jobb med gode konklusjoner innenfor den knappe tidsfrist som utvalget har måtte forholde seg til, sier president Olav K. Vaaje. Han er likevel tydelig på at det er nå jobben starter for tillitsmannsapparatet i DFS. 

- Selv om rapporten er tydelig i sine anbefalinger om at DFS har et viktig oppdrag for Forsvaret og samfunnet for øvrig, så er vi nå helt avhengig av at både vi i DFS, byråkratene i Forsvarsdepartementet, og til sist politikerne på Stortinget følger opp utvalgets anbefalinger. Det vil kreve at vi alle i DFS setter oss godt inn i rapportens anbefalinger og at vi fra hvert vårt ståsted påvirker til et positivt utfall for DFS, sier Vaaje som avslutter med å berømme det arbeidet som nå er nedlagt fra alle deltakerne i Solli-utvalget.