Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Rettelse fra NST

Reglement angående Adlerauge

I siste nummer av Norsk Skyttertidende (side 6) er det kommet inn en feil i andre avsnitt angående godkjenningen av Adlerauge. Vi vil derfor presisere at det er følgende som gjelder:

Adlerauge med fast styrke i 0,3 og 0,5 har siden i 2011 vært tillatt brukt i klassene V55, V65, V73 og Åpen klasse. Skytterstyret har nå vedtatt å utvide ordningen slik at alle klasser tillates å bruke Adlerauge, med de styrker som tidligere har vært godkjent for veteranklassene. Det er ikke tillatt å montere flere linser på hverandre.

Hovedintensjonen med å tillate Adlerauge for alle, er å utjevne synsforskjeller skyttere imellom. Skyttere med alminnelig godt syn anses i alminnelighet ikke å ha fordeler ved bruk av Adlerauge. For de med redusert syn vil derimot en mulighet for å benytte Adlerauge være et hjelpemiddel for å se bedre og utjevne synsforskjeller skyttere imellom.