Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Solli-utvalgets rapport overlevert

Solli-utvalget overleverte rapporten «Det frivillige Skyttervesens rolle og relevans for forsvarssektoren og samfunnet for øvrig» til FD.


Arbeidsgruppen under ledelse av tidligere forsvarssjef Arne Solli overleverte tirsdag 8. april rapporten «Det frivillige Skyttervesens rolle og relevans for forsvarssektoren og samfunnet for øvrig» til Forsvarsdepartementet.

Arbeidsgruppen har fått betegnelsen «Solli-utvalget», og har i tillegg til Solli bestått av Oberstløytnant Jan Erik Nilsen, underdirektør i Forsvarsdepartementet Jostein Jacobsen, styremedlem Heidi Skaug, generalsekretær Jarle Tvinnereim og sekretær for komiteen May-Birgit Botngård.

I tillegg har styremedlem Jan Åge Gjerstad og assisterende generalsekretær Terje Vestvik bistått gruppen under utarbeidelse av rapporten.

Rapporten skal nå behandles videre av Forsvarsdepartementet, mens det ikke er avklart hvordan den politiske behandlingen av rapporten blir.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Solliutvalgets anbefalinger er på 4 sider og kan leses her.

Utvalgets leder, tidligere forsvarssjef Arne Solli, sier at det lagt ned et formidabelt arbeid i forbindelse med rapporten. Det ligger veldig mye godt arbeid bakom det som nå er gjort.

– Prosessen har bidratt til omfattende forståelse for DFS som organisasjon og arbeidet har også utvidet forståelsene for det DFS står for hos de øvrige representantene i utvalget, presiserer Arne Solli som synes rollen som leder av utvalget ikke på noe tidspunkt har vært komplisert.

– Arbeidet bak rapporten har vært formidabelt, men jeg har hele tiden sittet med en følelse av at gjennomføringen fra møte til møte fram til avslutningen mer eller mindre har gått av seg selv, sier Solli som understreker:

 - Prosessen har ført til en god avklaring om hva DFS virkelig står for.

 

Senior stabsoffiser i Forsvarsstaben, oberstløytnant Jan Erik Nilsen, slår fast at selv om Forsvaret har skiftet fra å være et mobiliseringsforsvar til å bli et profesjonalisert innsatsforsvar, er ikke DFS sin betydning for Forsvaret endret.

– Nei, det er de samme tingene som gjør seg gjeldende. Betydningen av å få ungdommer inn i Forsvarets tjeneste som har vært innom hos skytterlagene og DFS og lært sunne grunnholdninger i forhold til våpenbruk, er fortsatt like aktuell.

– Samarbeidet mellom Heimevernet og DFS er fortsatt like viktig. Spesielt bruken av skytebanene betyr mye i forhold til den desentraliserte aktiviteten Heimevernet skal drive. Da er det kostnadseffektivt å kunne øve nærmest mulig der mannskapene faktisk befinner seg.

– Når det gjelder det som går på beredskap, er det viktig eventuelt å kunne benytte seg av skytterhusene for oppsetting, samtidig som det kan være ønskelig med lager og den slags muligheter i tillegg. At forholdene samtidig ligger til rette for kontrollskyting av våpnene, er faktorer som gjør DFS like aktuelle for Forsvaret i framtiden, sier oberstløytnant Jan Erik Nilsen

 

Styremedlem Heidi Skaug har opplevd arbeidet i Solli-utvalget som konstruktivt og er veldig fornøyd med at utvalgets medlemmer kom frem til anbefalinger som alle sluttet seg til.

– Helt avgjørende var den klare tilbakemeldingen fra Forsvaret om at DFS fremdeles har stor betydning for dem, både når det gjelder rekruttering og tilgang til skytebaner. Videre var uttalelsen fra Justis- og beredskapsdepartementet angående DFS sitt betydelige bidrag til våpenkulturbygging viktig. Summen av dette nødvendiggjør en endring av formålsparagrafen slik utvalget nå anbefaler.

Fra venstre: Jostein Jacobsen, Jan Erik Nilsen, Arne Solli, Kirsti Skjerven, Jan Åge Gjerstad og Jarle Tvinnereim.