Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Regjeringen foreslår kutt på 1,36 millioner

Statsbudsjettet 2015

I Statsbudsjettet foreslår Regjeringen å kutte bevilgningen til DFS med 1,36 millioner kroner.

Regjeringen foreslår en bevilgning til DFS for 2015 på 27,14 millioner kroner, mot 28,5 millioner kroner i 2014.

President i DFS, Olav K. Vaaje, er skuffet og synes Regjeringens kuttforslag er urimelig. 

- Regjeringen fastslår i budsjettforslaget at DFS samfunnsrolle og tilknytning til Forsvaret er under utredning, hvor finansieringen er en viktig del av dette arbeidet. Nettopp derfor er det urimelig med forslag til ytterligere nedtrekk midt i denne prosessen, sier Vaaje.

- Solli-utvalget leverte sin innstilling om DFS til Forsvarsdepartementet i vår, etter oppdrag fra Stortinget. Med nåværende aktivitetsnivå i forhold til Forsvaret, var Solli-utvalget samstemte i at bevilgningen til DFS burde være på 2014-nivå, og hvor det også ble kompensert for lønns- og prisstigning. At Forsvarsdepartementet trenger mer tid på å sette seg inn i alle aspekter av Solli-rapporten har vi forståelse for, men ikke at det skal gå ut over DFS sitt budsjett for 2015, forklarer Vaaje.

Presidenten vil nå sammen med den øvrige ledelsen i DFS følge opp den politiske behandlingen på Stortinget. Dette gjelder både med hensyn til budsjettet for 2015, og den videre behandling av Solli-utvalgets rapport.