Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

500 000 kroner mer til DFS

Budsjettforlik på Stortinget

Budsjettforliket på Stortinget gir 500 000 kroner ekstra til DFS i 2016.

Budsjettforliket på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har bidratt til at Det frivillige Skyttervesen får 500 000 kroner mer enn det opprinnelige budsjettforslaget fra Regjeringen. Det medfører at DFS får 29,265 millioner kroner, mot det opprinnelige forslaget som var på 28,765 millioner kroner. Beløpet for 2016 blir etter dette 520 000 kroner mer enn hva DFS fikk gjennom statsbudsjettet i 2015.

- Det er svært gledelig at budsjettforhandlingene har medført at vi nå ser ut til å motta 500 000 kroner mer enn det opprinnelige budsjettforslaget. Jeg vil derfor takke politikerne for den brede støtten de har gitt oss, og at de gjennom budsjettforhandlingene har prioritert betydningen av det viktige arbeidet DFS gjør for samfunnet generelt og Forsvaret spesielt, sier president Bernt Brovold.

- Den brede støtten fra Stortinget er et svært viktig utgangspunkt for videre behandling av ny formålsparagraf og Solliutvalgets rapport, avslutter Brovold.