Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytterstyret sier nei til 5,56

Et klart flertall i Norges Skytterstyre anbefaler ikke innføring av kaliber 5,56/.223 i Sauer 200 STR.

Norges Skytterstyre behandlet sak om eventuell innføring av kaliber 5,56/.223 på gårsdagens styremøte. Med 7 mot 1 stemme er anbefalingen til sommerens Skytterting at det ikke skal innføres et nytt kaliber til generell bruk i Det frivillige Skyttervesen.

President Olav K. Vaaje mener det var tungtveiende argumenter for at flertallet gikk inn for et slikt vedtak.

- Styret mener DFS sin virksomhet er godt tjent med de kalibrene som er tillatt og brukt i organisasjonen i dag. Vi har kaliber som passer godt til vårt formål og våre skyteprogrammer. Vårt syn er at en innføring av et nytt kaliber i DFS vil få negative konsekvenser for framtidens DFS. Jeg minner også om at vi allerede her gjort grep med å tilrettelegge for Forsvarets bruk av 5,56 i DFS, ved at kaliberet er innført i klasse HK 416, forteller Vaaje i en kommentar.

Skytterstyret gjorde i det samme styremøte vedtak om at skytterlagene Evje og Hornnes, Greipstad, Imenes og Vennesla, anbefales tildelt Landsskytterstevnet i 2019 på Evjemoen. Det foreligger kun en stevnesøknad. Både tildeling av Landsskytterstevnet og  5,56-saken kommer til endelig behandling på Skyttertinget i Lesja 1. august.

Fullstendig referat med disse og alle andre saker fra møtet i Norges Skytterstyre blir offentliggjort når offisielt møtereferat foreligger torsdag 30. april.