Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Feiret 70-årsjubileum

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide talte under 70-årsmarkeringen til Landsrådet for HV. FOTO: Tom-Vegard Feltstykket, Norsk Skyttertidende.

Rett etter 2. verdenskrig ble Hjemmestyrkenes råd etablert. 70-årsjubileet ble markert på Akershus festning med blant annet Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I dag heter det Landsrådet for Heimevernet, og består av 13 representanter fra sivile organisasjoner og en representant fra de 11 distriktsrådene. I anledning av 70-årsjubileet inviterte Landsrådet til seminar med en rekke prominente gjester, deriblant Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Tema var samfunnssikkerhet og HVs rolle i fortid, nåtid og fremtid.

Lokal forankring

Statsråden påpekte viktigheten av HV også i framtiden, og dens rolle i lokalsamfunnene.

– Med etableringen av Landsrådet ble den viktige koblingen mellom Forsvaret og det sivile samfunn ivaretatt. Vi fikk på plass en struktur som vektla det sivil-militære samspillet og den brede forankringen av Forsvarets oppdrag. Forsvaret ble trygt plassert der det hører hjemme – hos folket, sa hun til forsamlingen, der Det frivillige Skyttervesen var god representert.

Les mer på www.skyttertidende.no.