Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ny layout - nytt innhold

Rett over helgen kommer Norsk Skyttertidende i postkassen til abonnentene. 72 sider med reportasjer fra skytter-Norge.

Som dere ser av førstesiden vil Norsk Skyttertidende fremstå i ny drakt. Både når det gjelder layout og stoffområder.

- Jeg er spent på responsen, men vi både håper og tror at det nye bladet vil falle i smak, forteller redaktør Tom-Vegard Feltstykket, som tok over stafettpinnen for et par måneder siden.

Målet til den nye redaktøren er å synliggjøre Det frivillige Skyttervesen på en positiv måte. Det gjennom aktivitetene som skjer rundt i de om lag 850 skytterlagene i DFS.

- Målsettingen er mer småstoff om gode aktiviteter som skjer rundt i landet. Til det trenger vi lesernes hjelp. Vi ønsker at alle skal sende oss en mail om positive ting som skjer. Om det er et nytt æresmedlem, en skytterskole med stort tilfang eller andre ting andre kan dra nytte av. Også gode oppslag i lokalavisene, forklarer han.

Norsk Skyttertidende har ikke bare fått ny layout. Magasinet satser også på nye stoffområder.

- De gode reportasjene skal være fremtredende. Dessuten er bildene et bærende element. Vi øker også fokuset på bredden, øker leservennligheten og satser på småstoff i form av mindre saker og notiser, forteller han.

Den nye redaktøren ønsker god dialog med skytterne. Derfor ønsker han tilbakemeldinger på det nye magasinet.

- Kom gjerne med innspill til stoffområder og hva vi bør skrive om. Alle tilbakemeldinger er kjærkomment, påpeker Feltstykket.