Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Felles opprop til regjeringen

Den 11. november lanserte 13 forsvarsorganisasjoner et felles opprop til regjeringen om forsvaret av Norge. Det er første gang dette skjer.

De 13 organisasjonene støtter hovedtrekkene i det fagmilitære rådet til forsvarssjefen. Rådet er faglig godt begrunnet og er en god start. Men det er, som forsvarssjefen stadig understreker, et minimumsforsvar. Dersom Norge blir utsatt for en alvorlig prøve, vil et minimumsforsvar bli for spinkelt. Oppropet stiller spørsmål om det Forsvaret vi har, med NATO i ryggen, er sterkt nok til å forebygge voldsmakt mot Norge?

Oppropet kan leses her.

Bak oppropet står følgende organisasjoner:
- Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
- Norges Offisersforbund (NOF)
- Norges Forsvarsforening (NFF)
- Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)
- Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)
- Institutt for Forsvarsopplysning (IFO)
- Det frivillige Skyttervesen (DFS)
- Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
- Sjømilitære Samfund
- Norges Lotteforbund
- Luftmilitært Samfund
- Norsk Tjenestemannslag/Forsvaret (NTL/F)
- Personellforbundet (PEFO)