Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyttertinget 2015

Skyttertinget 2015 ble avholdt på Dombås hotell søndag 1. august.

Pressemelding fra Skyttertinget 2015
Det møtte skyttertingsrepresentanter fra alle 48 skyttersamlag, i tillegg til et fulltallig Norges Skytterstyre på 8 personer. Det var således 56 stemmeberettigede.

Valg

President
Bernt Iver Ferdinand Brovold ble valgt til ny president i Det frivillige Skyttervesen, etter at nåværende president Olav K. Vaaje hadde frasagt seg gjenvalg. Brovold tiltrer som president i DFS etter Landsskytterstevnets avslutning.

Det var tre kandidater til presidentvervet i Det frivillige Skyttervesen. Dette var i tillegg til Brovold kandidatene Bernt Grimstvedt og Ola Røtvei. Først fikk Brovold og Grimstvedt 21 stemmer, mens Røtvei fikk 14. Det gjensto da to kandidater, Brovold og Grimstvedt. I første runde fikk Grimstvedt 28 stemmer, Brovold 27, mens det var 1 blank stemme.

Regelverket til DFS tilsier at kandidaten som blir valgt må ha alminnelig flertall, det vil si 29 stemmer for å bli valgt. I andre valgrunde fikk begge 28 stemmer. Da sier regelverket at det skal foretas loddtrekking. Grimstvedt valgte imidlertid å trekke seg før loddtrekkingen, og dermed var det klart at Brovold ble ny president i DFS.

Brovold har innehatt stillingen som Generalinspektør i Heimevernet, og har i kraft av den posisjonen også tidligere vært medlem av Norges Skytterstyre. Han har hatt Generalløytnants grad i Forsvaret. Brovold representerer Trondhjems skytterlag.

Visepresident
Heidi Skaug ble gjenvalgt som visepresident i Det frivillige Skyttervesen. Hun fikk 51 stemmer, 4 var blanke, mens 1 stemme ble avvist.

Nytt styremedlem fra Nord-Norge
Torben Knudsen ble enstemmig valgt som nytt styremedlem fra Nord-Norge. Eva Rubbås Risvik ble valgt til nytt varamedlem. Styremedlem Henning Ivarrud hadde frasagt seg gjenvalg.

DFSU
Kjell Strand Hovland ble enstemmig gjenvalgt til leder i DFSU. Kari Sofie Brøndbo Fiskum ble valgt til ny nestleder. Anne Ingeborg Sogn Øiom ble valgt til nytt medlem fra Østlandet landsdel. 

Landsskytterstevnet 2019
Skytterlagene Evje og Hornes, Greipstad, Imenes og Vennesla ble enstemmig tildelt Landsskytterstevnet i 2019 på Evjemoen.

Ingen godkjenning av kaliber 5,56 på generell basis i DFS
Skyttertinget vedtok ikke forslaget om å innføre kaliber 5,56 på generell basis i DFS. Forslaget falt med 38 mot 17 stemmer, mens det var 1 blank stemme.

Forslag om å skille repetervåpen og AG3 på Stang-finalen
Forslaget om å skille repetervåpen og AG3 i Stangfinalen fra og med 2017 ble ikke vedtatt. På grunn av at Heimevernet vil få en senere utfasing av AG3-geværet enn tidligere antatt, ble det vedtatt at Skytterstyret får fullmakt til å avgjøre saken senere i samarbeid Forsvaret.  

Fortjenstmedalje i gull
Under Skyttertingsmiddagen ble det tildelt en fortjenstmedalje i gull. Den gikk til Karl Gustav Grinvalds fra Alta.