Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Klassesetting og skyteprogram i DFS

Frist for innspill er 1. september.

I november 2014 vedtok Norges Skytterstyre å oppnevne et utvalg for å gjennomgå klassesettingen og skyteprogrammene i DFS (Sotnakk-utvalget). Bakgrunnen var flere utsatte saker fra Skyttertinget 2013, og utvalget fikk følgende mandat:

«Utvalg skal gjennomgå konkurranseklassene og skyteprogrammene i DFS (jfr. regelverkets/skytterbokas kapittel 7 og 11), med sikte på å skape økt oppslutning og interesse for DFS aktiviteter. På denne bakgrunn skal utvalget fremme sine anbefalinger med eventuelle endringer i dagens regelverk. Spesielt skal utvalget gi anbefalinger om klasse V65 skal flyttes fra 100 til 200 meter, samt om klasse 1 skal flyttes fra 200 til 100 meter, jfr. sak 6 og 7 på Skyttertinget i 2013. Det samme gjelder hvilke klasser som skal omfattes av dopingreglementet, jfr. sak 10 på Skyttertinget 2013.»

Utvalget har følgende sammensetning:

  • Egil Sotnakk (leder)
  • Roy Håkstad
  • Steinar Paulsen
  • Ellen Forseth
  • Åse Marit Myrvang
  • Oddbjørn Meland
  • Kjell Strand Hovland
  • Terje Vestvik (sekretær fra administrasjonen)


Utvalget ble gitt frist til 1. februar i 2016 for å levere sin innstilling til Norges Skytterstyre. Fristen for enkeltpersoner, skytterlag og skyttersamlag til å komme med innspill til utvalget er nå satt til 1. september 2015. Forslag som kommer senere vil ikke bli hensyntatt.

- Det er et stort arbeid som ligger foran oss i høst. Om noen fortsatt ikke har kommet med innspill de vil fremme til utvalget, så haster det nå å få sendt disse til utvalget, forteller utvalgsleder Egil Sotnakk.

Forslag til utvalget kan sendes direkte til medlemmene eller på e-post til Skytterkontorets firmapost.