Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

28,74 mill bevilget til DFS

Stortinget vedtok denne uken å bevilge 28,74 millioner kroner til DFS for 2015

Som tidligere signalisert gjennom budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, vedtok Stortinget denne uken å bevilge 28,74 millioner kroner til DFS for 2015. Dette er 240 000 kroner mer enn hva som var bevilget for 2014, og 1,6 millioner kroner mer enn hva Regjeringen foreslo i sitt opprinnelige budsjettforslag.

- Det er et gledelig resultat for DFS. Viktigst for oss i DFS er allikevel komitémerknaden fra konstellasjonen AP, SP, KRF og V om at DFS har en viktig samfunnsoppgave som må gis forutsigbare økonomiske rammer, kommenterer president i DFS, Olav K. Vaaje. Han understreker videre at 2015 blir et særdeles viktig år for DFS, når behandlingen av Solli-rapporten med rammer for DFS framtid kommer til behandling i Stortinget.


- De siste tre årene har vært særdeles arbeidskrevende for DFS sentralt, og jeg vil igjen benytte anledningen til å berømme generalsekretæren som sammen med styret har jobbet knallhardt i denne avgjørende saken for DFS framtid. Vi er allikevel ikke i mål med arbeidet, og jeg vil hevde at behandlingen av Solli-rapporten på Stortinget i 2015 trolig blir like viktig som stortingsvedtaket om opprettelsen av DFS i 1892, fastslår president Vaaje.

 

Nedenfor kan du lese to av innleggene som framkom på Stortinget til støtte for DFS:

Liv Signe Navarsete (Sp):

«For at unge skal lære trygg våpenbruk og for å sikre Heimevernet gode baner til skytetrening landet rundt gjer Det frivillige Skyttervesen ein stor innsats. Senterpartiet har difor i vårt alternative budsjett føreslått å auke deira løyving med 2,5 mill. kr. Me forventar også at regjeringa gir organisasjonen gode og føreseielege vilkår for vidare utvikling, ikkje minst i høve til tidlegare uttalar om denne flotte organisasjonen.»

Trine Schei Grande (V):

«Da er det egentlig litt fint at de store duellene i replikkvekslinga her går på budsjettpost etter budsjettpost i Utenriksdepartementet og Det frivillige Skyttervesen. Jeg er veldig for Det frivillige Skyttervesen – hele Venstres eksistens begynner med starten på Det frivillige Skyttervesen – og jeg mener det er en styrke at den utenrikspolitiske debatten i Norge ikke har så steile fronter som utfordringene rundt oss kunne framprovosert.»

Du kan lese Utenriks- og forsvarskomiteens merknader om DFS i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet her. (Fra femte avsnitt).