Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

28,765 millioner kroner til DFS

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 at Det frivillige Skyttervesen tildeles 28,765 millioner kroner. Det er ca. på det samme nominelle nivå som for 2015.

Regjeringen skriver i sitt budsjett at støtten til DFS fortsatt er til vurdering i Forsvarsdepartementet. Dette sannsynligvis med bakgrunn i Solli-utvalgets rapport. Formålet med denne rapporten var å gjennomgå DFS samfunnsrolle og tilknytning til Forsvaret. Det antas at Forsvarsdepartementet vurderer ulike finansieringsmåter for DFS og at de vil komme tilbake med forslag senere.

- Tildelingen sikrer DFS en forsvarlig drift og gjennomføring av planlagte aktiviteter i 2016. De siste årene har organisasjonen lagt ned mye arbeid for å få nødvendig tildeling. Nå er det etter min vurdering et signal om at politisk ledelse ser betydningen av DFS sitt viktige bidrag til Forsvaret og samfunnet for øvrig, sier president Bernt Brovold i en kommentar til statsbudsjettet.

- Fra DFS sentralt vil vi fortsette arbeidet med å få en god framtidig løsning for vår organisasjon. Dette gjelder først og fremst at Stortinget skal gjøre vedtak som forankrer DFS sitt samfunnsoppdrag gjennom den nye formålsparagrafen, avslutter Brovold. 

Skyttertinget 2014 vedtok DFS nye formålsparagraf som har følgende ordlyd: «Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig.»

Det er fortsatt ikke bestemt når Forsvarsdepartementet vil levere sine anbefalinger om DFS angående framtidig oppdrag og finansiering. Statsbudsjettet med den økonomiske tildelingen til DFS for 2016 vil imidlertid bli vedtatt på Stortinget i desember.