Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frifond 2015, 2016 og 2017

I denne artikkelen har vi samlet viktig informasjon om Frifond for 2015, 2016 og 2017. 

Frifond 2015
Skytterlag som har fått tildelt midler i 2015 må innen 1. juni 2016 levere rapport om bruk av Frifond-midler. Skjema for rapportering om bruk av Frifond-midler er nå tilgjengelig under VK-skytterlag. Velg menyvalget "Frifond" og deretter "Frifond regnskap".

  • I skjemaet skal skytterlaget beskrive kort hva pengene for Frifondåret 2015 er brukt til i form at et enkelt regnskap i tekstform.
  • Fristen for bruk av midler samt rapportering om bruk i skjemaet under er 1. juni 2016.
  • Dersom rapportskjema ikke sendes inn, skal de tildelte midlene tilbakebetales.


Frifond 2016
For de skytterlagene som kom til kort og ikke fikk tildelt Frifondmidler i 2015, kan det finnes en ny mulighet i 2016. For 2016 brukes samme grunnlagsår som 2015 (altså grunnlagsåret 2014).

Ta en titt under Rapporter på VK-skytterlag, og se på rapporten som heter "Frifond status grunnlagsår" for å se hva som eventuelt manglet for å få tildeling. Dersom skytterlaget kan levere dokumentasjon på et av de tre første punktene i rapporten, så kan vår IT-avdeling være behjelpelig med å rette på dette i VK-skytterlags-løsningen, slik at skytterlaget får tildeling i 2016.

Frist for å ordne opp ovennevnte er 31/12-2015. Ta da kontakt med support@dfs.no og be om hjelp til å ordne Frifond for 2016.

  • Skytterlag som fikk tildelt midler i 2015, vil også få tildelt midler i 2016 siden grunnlagsåret er det samme for begge tildelingsårene.


Frifond 2017
For Frifond-året 2017, er det 2015 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles må være tilfredsstillt innen 31/12-2015. Kravene for å få tildeling fra Frifond er som følger:

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som "Fullt betalt" i Mitt DFS.
  • Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret (2015).
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 5-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert i med vervet i 2015 under Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
  • DFS skal ha mottatt en bekreftelse fra skytterlagene på at de har brukt opp fjorårets tilskudd før tilskudd for 2017 utbetales til skytterlagene. (Dette punktet får ikke skytterlagene utført før tildelingen er foretatt i 2016).


Se for øvrig Frifond retningslinjer her