Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Justisminister åpnet skytesenter

Her foretar justisminister Anders Anundsen den offisielle åpningen av Larvik skytesenter. FOTO: Per Jarle Kristiansen

Lørdag ble Larvik skytesenter offisielt åpnet til stor glede for Larvik skytterlag og deres leietakere.

Av Tom-Vegard Feltstykket


Siden nedleggingen av banen på Månejordet i 1972 har Larvik skytterlag stått uten skyteanlegg. I over 40 år har de jobbet med å få på plass et nytt anlegg for skytterlaget, med god støtte fra Det frivillige Skyttervesen. Sist lørdag kunne medlemmene smile fornøyd. Da ble Larvik skytesenter offisielt åpnet.

– Det er ikke makan til utholdenhet dere har hatt. Etableringen av anlegget har tatt tid, uttalte justisminister Anders Anundsen da skytesenteret ble åpnet.

Han satt selv i kommunestyret, da Larvik kommune i 2003 satte ned et skytebaneutvalg. Resultatet er i dag skytesenter på Åres.

– Jeg er glad for at vi har et så sterkt skyttermiljø. Blant annet fordi jeg tror en av de viktigste forutsetningene mot skyteulykker og illegal våpenbruk er nettopp dette, påpekte han i sin åpningstale til skyttermiljøet.

BILDE OVER: Gunnar Gusland i Larvik skytterlag, justisminister Anders Anundsen og Jan Åge Gjerstad fra Norges Skytterstyre.

 

Flott anlegg

Det har blitt et flott anlegg i Larvik. Det inneholder følgende: 

  • 3 kortholdsbaner 0-50 m som benyttes av JKØ/PHS, med overbygdstandplass.
  • Farris sportsskyttere leier en del av anlegget og har bygget 25 m pistolbane med 20 elektroniske skiver.
  • Larvik skytterlag har 100 m og 200 m skytebaner, i tillegg til bane for løpende elg.
  • I tillegg kan anlegget tilrettelegge for feltmessig skyting både for pistol og rifleskyting.
  • Undervisningsbygg/hus, garderobe, toalett.
  • Skytterhus tilhørende Larvik skytterlag
  • Kjøkken, våpenrom, oppholdsrom, standplasslederbu Pistolbane.

Blant annet er en del av anlegget leid ut til Farris Sportsskyttere - Larvik, som har bygget Norges mest moderne pistolbane.

Samarbeid med Politiet

Larvik skytterlag har også et tett samarbeid med Politihøgskolens avdeling i Stavern, som gjør at halvparten av landets politistudenter har grunnleggende skyteopplæring på anlegget.

De bruker også anlegget til kurs og øvingsvirksomhet for Utrykningsstyrken samt grunnopplæring av politiets skarpsskyttere og videreutdanning.

Fagansvarlig for skyteopplæring ved Politihøgskolen, politioverbetjent Kai Inge Schaathun Larsen beskriver Larvik skytesenter som sitt «kontor».

– Dette er avgjørende for vår virksomhet. Politihøgskolen ville ikke vært lokalisert i Stavern uten skytesenteret. På en annen side hadde heller ikke Larvik skytterlag hatt noen bane uten vår tilstedeværelse. Så dette er et samarbeidsprosjekt alle nyter godt av, påpeker han.

Det frivillige Skyttervesen har i samarbeid med Larvik kommune utarbeidet reguleringsplan som regulerer bruken av anlegget. Det gjelder også de miljømessige konsekvensene anlegget har på omgivelsene rundt. Den er også lagt til rette for framtidige bruksbehov.