Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytingens Dag

Skytingens Dag 2016 er fastsatt 5. juni. Det er ikke anledning til å arrangere andre stevner på Skytingens Dag.

Vi registrerer at det er satt opp stevneaktivitet på terminlista den 5. juni da Skytingens Dag skal arrangeres. Det er ikke anledning til å arrangere andre stevner på Skytingens Dag, da må man i så tilfelle søke DFS sentralt om dispensasjon.

Viser til:

Skytterbokas pkt. 12.170 Skytingens Dag
En søndag i året arrangeres Skytingens Dag i skytterlagene som et markedsførings- og rekrutteringstiltak i DFS. Datoen for Skytingens Dag fastsettes av Norges Skytterstyre. Det er ikke anledning til å arrangere andre stevner på Skytingens Dag. Skytterlagene gis anledning til å avholde Skytingens Dag på et annet tidspunkt enn fastsatt av Norges Skytterstyre.