Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytingens Dag 2016

Skytingens Dag 2016 - 5. juni.

DFS som forsvars- og samfunnsaktør

Skytingens Dag skal være dagen da organisasjonen synliggjør seg selv i lokalmiljøet. Her skal mulige støttespillere fra Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt bli gitt grunnleggende informasjon angående vår organisasjon.

En rød tråd i Langtidsplanen for 2012 – 2016, er styrket satsing på kompetanse og bedre synlighet i samfunnet gjennom tydeliggjøring av vår rolle som forsvars- og samfunnsaktør.

Det frivillige Skyttervesen har gjennom sin virksomhet ivaretatt flere roller som vi ikke alltid fremhever i så stor grad, og Skytingens Dag er arenaen for å minne oss selv og andre om hva DFS som organisasjon omfatter:

  • Samarbeid med Forsvaret
  • Samfunnsaktør
  • Ungdom og rekruttering
  • Utdanning og kompetanse
  • Arrangement- og anleggsutvikling


DFS har videre forankret sin virksomhet i fem kjerneverdier:

  • Forsvarsbygger
  • Folkesport
  • Frivillighet
  • Forbilde
  • Framtidsrettet


Det frivillige Skyttervesen ble opprettet med virkning fra 1. juli 1893 etter vedtak i Stortinget 30. juli i 1892. DFS, med sine skytterlag, har siden den gang vært en viktig kulturbærer i samfunnet. I tillegg til sitt bidrag til Forsvaret, har DFS drevet opplæring av generasjoner med ungdommer og derved formidlet gode holdninger i forhold våpenbruk. DFS har derigjennom gitt sitt bidrag til at Norge er trygt og godt land å bo i.

I forbindelse med Skytingens Dag kan skytterlagene gjerne benytte lokale begivenheter og aktiviteter til å synliggjøre organisasjonen. Benytt også muligheten til samarbeidsprosjekter sammen med det lokale Forsvaret og/eller HV til en felles markering på Skytingens Dag.

Skytterlagene kan allerede nå starte en bevisstgjøring i forhold til strategi og gjennomføring av Skytingens Dag 2016.

La oss sammen gjøre Skytingens Dag til en stor begivenhet og skape lokale tradisjoner i forbindelse med arrangementet.

Informasjonsheftet for Skytingens Dag 2016


Materiellbestilling er tilgjengelig via nettbutikken for Skytingens Dag, og av hensyn til kostnader ved utsendelse (ekspresspakker utgjør en betydelig kostnadsfaktor) skal alle skytterlag bestille materiellet minst 3 uker i forkant av arrangementet. Overholdes ikke denne fristen kan det heller ikke forventes at materiellet er fremme i tide til arrangementet.


"Skytterlagene gis anledning til å avholde Skytingens Dag på et annet tidspunkt enn fastsatt av Norges Skytterstyre."