Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Dette foreslår Sotnakk-utvalget

I dag fikk president i Norges Skytterstyre, Bernt Brovold overlevert rapporten fra Sotnakk-utvalget av Egil Sotnakk. FOTO: Tom-Vegard Feltstykket

I dag overleverte Egil Sotnakk utvalgets forslag til ny klassestruktur og skyteprogram i DFS. De foreslår flere endringer.

Av Tom-Vegard FeltstykketRapporten fra Sotnakk-utvalget ble overrakt til president i Norges Skytterstyre, Bernt Brovold under deres styremøte på Gardermoen.

– På vegne av utvalget er jeg godt fornøyd med det arbeidet vi har utført. Vi håper skytter-Norge ser på rapporten med åpent sinn og at det skaper grobunn for mange gode diskusjoner. Vårt utgangspunkt har vært å finne forslag som kan føre til økt aktivitet fra dagens skyttere og bedre tilrettelegging for nye skyttere, påpeker leder av utvalget, Egil Sotnakk overfor Norsk Skyttertidende.

Han forteller om et god prosess, der utvalget har landet på en felles plattform.

– Det har selvsagt ikke vært 100 prosent enighet i alt under prosessen, men vi har landet på en rapport som vi står for. Jeg vil berømme et godt sammensatt utvalg med både unge og erfarne, veteraner og toppskyttere samt medlemmer av begge kjønn. Vi har utfylt hverandre, forklarer Sotnakk og oppfordrer alle til å lese rapporten før skyttermiljøet tar debatten.

Ut på høring

Norges Skytterstyre vedtok på dagens styremøte at Sotnakk-utvalgets rapport skal sendes ut på høring i skytterlag og skyttersamlag.

– Jeg vil takke Sotnakk-utvalget for en fyldig rapport. Den vil helt sikkert skape et stort engasjement i organisasjonen. Nå ønsker skytterstyret en tilbakemelding fra skytterlag og skyttersamlag på de konkrete forslagene i rapporten, sier president Bernt Brovold.

Skytterlagene får en frist til 18. mars med å gi en tilbakemelding på de konkrete forslagene til sitt samlag. Samlagene skal koordinere de ulike uttalelsene, og har en frist til 1. april med å sende disse til skytterstyret.

Ny juniorklasse

Overgangen fra ungdomsklassene til senior er krevende for mange. For å redusere frafallet samt gi en mykere overgang foreslår utvalget å innføre en eldre junior-klasse for 18-åringene.

– Vårt forslag er at disse skal skyte seniorprogram, men på 100 meter på bane. Da får de fortsatt være i samme miljø samtidig som de får en mykere overgang, påpeker Egil Sotnakk.

Resultatene avgjør hvilken klasse de året etter skyter i.

Endrer veteranklassene

Den kanskje største endringen på 100 meter blir i veteranklassene. Utvalget foreslår å fjerne V73. Samtidig ønsker de å dele V65 opp i en A og en B-klasse. Statistikk underbygger at nivået i de to eldste veteranklassene er tilnærmet lik. Både når det gjelder toppnivået og gjennomsnittspoengsummene.

– Dette er helt sikkert et forslag som vil bli debattert. Men statistikken viser at skytterne er jevnbyrdige og holder samme nivå. Utfra et rettferdighetsprinsipp som blir benyttet i klasse 3-5 mener utvalget at det blir mer riktig å dele veteranene utfra nivå. Det vil også gi middelhavsfarerne mulighet til å få en premie en gang i blant, forklarer Sotnakk.

Skytterklasse

Utvalget foreslår også å opprette en skytterklasse, som blir en nybegynnerklasse for foreldre og andre ferske skyttere over 16 år. Skytingen skal foregå på 100 meter etter samme prinsipp som dagens aspirantklasse.

Samtidig foreslår de at klasse 1 endres til en klasse hvor skytterne kan være så lenge de vil, uansett resultat. Det blir kun frivillige opprykk.

Sotnakk-utvalget foreslår også å dele opp klasse 2 i en A- og en B-klasse. Nivået vil være førende for hvilken av klassene skytterne hører til. Samtidig forsvinner åpen klasse.

– Tanken er å fange opp de som ikke kan skyte stående på grunn av sitt handikap eller av andre årsaker ikke ønsker å skyte stående, sier utvalgslederen og fortsetter:

– Det er denne klassen skytterne som benytter betablokker må skyte i, fortsetter Sotnakk.

Utvalget foreslår at V55-skytterne som må benytte betablokker ikke lenger får anledning til å skyte i denne klassen. De må nå delta i klasse 2. De foreslår også at klasse 2 får eget mesterskap både i bane og felt.

Stang- og felthurtig

Sotnakk-utvalget går også inn for at eldre rekrutt skal få skyte Stang- og felthurtig.  Samtidig foreslår de at eldre rekrutt, alle over 65 år og klasse 1 skal få starte felthurtigøvelsen fra liggende utgangsstilling.

– Vi mener det ikke er noen sikkerhetsrisiko ved å la eldre rekruttene få prøve disse øvelsene. Dette er dyktige skyttere, og kan være med på å rekruttere unge utøvere til feltmessige grener. Samtidig må felthurtig tilpasses veteranene, da ikke alle makter å hive seg ned fra stående stilling.

Utvalget foreslår også at det innføres lik skytetid på alle skytearenaer. Det være seg innendørs, 100 meter eller 200/300 meter.

Dette er en liten gjennomgang av Sotnakk-utvalgets rapport, som ble levert til Norges Skytterstyre i dag.  Rapporten med innstilling fra skytterstyret vil bli lagt fram på Skyttertinget i forkant av Landsskytterstevnet i Målselv.

Hele rapporten kan du lese her!