Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Foreslår 29,895 millioner kroner

President Bernt Brovold er fornøyd med at vi holder nivået på ca. 30 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 29,895 millioner kroner til DFS over Statsbudsjettet for 2018.

Regjeringen foreslår å bevilge 29,895 millioner kroner til DFS over Statsbudsjettet for 2018. Det er 130 000 korner mer enn i 2017.

- Umiddelbart er jeg fornøyd med at vi holder nivået på ca. 30 millioner kroner, men er forundret over at det ser ut som det ikke gis noen lønns- eller priskompensasjon, sier president Bernt Brovold i en kommentar til budsjettforslaget.

- Uten at vi enda er kjent med detaljene i budsjettet, er trolig tilleggsbeløpet på 130 000 kroner direkte knyttet til miljøpakkemidler. Isolert sett er dette bra, men utfordringen er at vi ellers får samme nominelle tildeling som i 2017. Det medfører at vi på høringen om budsjettet i Utenriks- og forsvarskomiteen, vil måtte understreke behovet for lønns- og priskompensasjon for å kunne opprettholde aktivitetsnivået i 2018, avslutter Brovold.