Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frifond

2016 er grunnlagsår for Frifond 2018. Dette betyr blant annet at innbetalt medlemskontingent og leder i ungdomsutvalget må være registrert i Mitt DFS innen 31/12-2016.

Informasjon om Frifond 2016, 2017 og 2018

 

Frifond 2016

Skytterlag som har fått tildelt midler i 2016 må innen 1. juni 2017 levere rapport om bruk av Frifond-midler. Skjema for rapportering om bruk av Frifond-midler er nå tilgjengelig under VK-skytterlag. Velg menyvalget “Frifond” og deretter “Frifond regnskap”. I skjemaet skal skytterlaget beskrive kort hva pengene for Frifondåret 2016 er brukt til. Dette gjøres i form av et enkelt regnskap med summer i tekstform. Dersom rapportskjema ikke sendes inn, skal de tildelte midlene tilbakebetales. Eventuelle restmidler skal også tilbakebetales.

Ta en titt under Rapporter på VK-skytterlag, og se på rapporten som heter "Frifond status grunnlagsår" for å se hva som eventuelt manglet for å få tildeling. 

 

Frifond 2017

For Frifond-året 2017, er det 2015 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles må være tilfredsstillt innen 31/12-2015. Kravene for å få tildeling fra Frifond er som følger:

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som "Fullt betalt" i Mitt DFS.
  • Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret (2015).
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 5-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert i med vervet i 2015 under Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
  • DFS skal ha mottatt et forenklet regnskap senest 1. juni 2017 fra skytterlagene på bruk av årets tilskudd (2016) før tilskudd for 2017 utbetales til skytterlagene. 

 

Frifond 2018

For Frifond-året 2018, er det 2016 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles må være tilfredsstilt innen 31/12-2016. Grunnlagskravene for å få tildeling fra Frifond er de samme som for Frifond 2017.


Se for øvrig Frifond retningslinjer her