Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Slik er de nye klassene i DFS

Foto: Tom-Vegard Feltstykket

Fra 1. januar 2017 blir det flere nye klasser i Det frivillige Skyttervesen. Her har vi laget en samlet oppstilling av de nye reglene, og hva som gjelder for hver enkelt klasse når vi passerer nyttår. Oppdatert 23.01.17.

Eldre junior:

Hvem kan skyte i klassen?

Klassen er for skyttere som blir 18 år i kalenderåret. I tillegg kan skyttere som har skutt ett år i klasse junior frivillig rykke opp i klassen ved årsskifte. Dette betyr i praksis at klassen kan bestå av skyttere som er 15, 16, 17 og 18 år alt ettersom hvor tidlig de har rykket opp til de ulike klassene.

Hvilket program skyter klassen?

Skyteprogrammene som står i Skytterboka omtaler mesterskapsprogrammene. eldre junior skal skyte følgende mesterskapsprogram:

100 meter:

5 ligg (1,5 min) – 5 stå (3 min) – 5 kne (2 min) – 3 stå, 3 kne og 4 ligg (3 min) – 10 ligg (75 sek)

Grovfelt:

30 skudd grovfelt hvorav minst ett hold på innledende skyting er knestående. I mesterskap skytes det 12 skudd med ett hold knestående og ett hold liggende.

På Landsskytterstevnet vil klassen få lenger skytetid på innledende hold og mesterskapet sammenliknet med klasse 3-5. Det oppfordres også til at dette gjøres, spesielt i finalene, på SM og LDKS.

15 meter:

Alt 1: 5 ligg (1,5 min) – 5 stå (3 min) – 5 kne (2 min) – 3 stå, 3 kne og 4 ligg (3 min) – 10 ligg (75 sek)

Alt 2: 5 kne (2 min) – 5 stå (3 min) – 5 kne (2 min) – 5 stå (3 min) – 5 kne (2 min). (evt. kan de siste 10 skuddene skytes som én serie på 4 minutter).

Hvordan skal den premieres?

Mesterskap (LS, LDKS og SM): Klassen skal i mesterskapene premieres på vanlig måte som de øvrige ungdomsklassene med NAMMO-medaljer og ungdomsmedaljer.

Åpne stevner: I åpne stevner skal det premieres iht. Skytterboka 10.100. Skytterboka sier ingenting om medaljer, trofeer ol. på åpne stevner. Det er derfor opp til arrangøren å avgjøre dette.

På 100 meter bør klassen premieres på samme måte om øvrige klasser på 100 meter siden de skyter eget program.

Må alle skyte i klassen?

Skyttere som skyter siste år som junior rykker automatisk opp til klasse eldre junior ved årsskiftet. Dersom det er skyttere som ønsker å gå rett opp i en av seniorklassene er dette mulig. Skytteren må da si ifra til styret i skytterlaget før nyttår og rykker da opp etter dagens regelverk for klasse junior.

Hvilke muligheter har skyttere i klasse eldre junior?

En skytter som skyter i klasse eldre junior kan fra gang til gang velge om han/hun vil skyte i klasse eldre junior eller 4.

Merk: Skyttere i klasse junior har tilsvarende ordning. De kan fra gang til gang velge å skyte i klasse junior eller eldre junior.

Annet

Klassen innføres ikke i skifelt og skogsløp med skyting.

Klassen kan oppnå 350-merket på lik linje med de øvrige ungdomsklassene.

Klassen kan oppnå Norma-merket på lik linje med de øvrige ungdomsklassene.

Skyteprogram Dugleiksmerket: 

Klassen har to alternativer. Enten eget mesterskapsprogram på 100 meter eller ordinære klasse 3-5 dugleiksmerke-programmet på 200-300 meter. Kan også skyte begge deler som i andre ungdomsklasser.

Samlagsskyting: 

Skyter sammen med seniorene på 200-300 meter.

Innskudd:

Innskudd er det samme som for de øvrige ungdomsklasser.

Jegerklassen:

Hvem kan skyte i klassen?

Skyttere klasseført i klasse 1 kan velge å skyte i jegerklassen fra stevne til stevne, men ikke i sin ordinære klasse på samme stevne.

Hvilke stevner kan disse skyte?

Konkurransetilbudet  blir 25 skudd baneskyting og 30 skudd feltskyting på åpne stevner og på samlagsstevnene i baneskyting og feltskyting.

Hva er reglene i denne klassen?

Skytestillinger, reimbruk og bekledning skal være som for de øvrige DFS-klasser. For reimbruk gjelder dog ikke begrensningen på bredde når jegerstropp benyttes. Det er ikke krav til maksimal bredde på jegerstroppen.

Reglementert sittende skytestilling kan benyttes uten legeattest (hvis det benyttes knestående).

Medlemskap i skytterlag tilsluttet DFS kreves for å kunne delta i konkurranser. Det gis ikke tilbud til jegerklassen på landsdelskrets- og Landsskytterstevnet.

Hvilke våpen er tillatt i denne klassen?

I Jegerklassen benyttes våpen med kaliber opp til og med 8 mm. Det tillates ikke bruk av rekyldemper, hel- og halvautomatiske våpen.

Kan skytteren benytte optiske siktemidler?

Kikkertsikte og/eller rødpunktsikte er kun tillatt å benytte i jegerklassen. Jegerklassen har ingen begrensing i kikkertstørrelsen, men i feltskyting er det ikke tillatt med avstandsmåler.

Hva er maksimal vekt og avtrekk?

For Jegerklassen er det fri vekt på våpen.

Avtrekk: For våpen benyttet i jegerklassen er godkjent avtrekksvekt minimum 1 kg.

Hvilke skyteprogram skal klassen ha?

I baneskyting følger Jegerklassen program og skytetider som for klasse 1 på 200/300 meter uten mesterskap.

I feltskyting foregår skytingen i størst mulig grad på samme opplegg som for klasse 1 uten mesterskap.

Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente DFS figurer, ikke dyrefigurer. Jegerklassen kan alternativt skyte finfelt med samme program som klasse eldre rekrutt. Alle hold i feltskyting har utgangsstilling liggende ferdigstilling.

På åpne stevner og interne stevner avgjør arrangøren om det skal være eget feltopplegg for jegerklassen. Hvis ikke følger klassen opplegget for klasse 1 i grovfelt eller klasse eldre rekrutt i finfelt. Dersom praktiske forhold tilsier det kan inntil ett hold sløyfes i grovfelten for jegerklassen. Stangskyting og felthurtigskyting gjennomføres ikke for jegerklassen.

 

Nybegynner voksen

Hvem er denne klassen for?

Denne klassen er en lavterskel-klasse for voksne nybegynnere på 100 meter/finfelt. Klassens nedre aldersgrense er 16 år. Klassen gjennomføres på alle stevner.

Klassen kan delta på alle konkurranser i regi av DFS opp til og med Landsskytterstevnet.

Hvilke våpen og ammunisjon gjelder? I nybegynner voksen er alle våpen og kaliber tillatt iht. kap 6.

Hva er reglene for påkledning? Det er tillatt å benytte skytterjakke, skytterlue, skytterhanske og albuebeskyttere (iht. Skytterbokas pkt. 8.140). Det er ikke tillatt å benytte spesiell skytebukse og/eller skytesko.

Hvilket skyteprogram skal klassen ha?

Klassen skyter 25 skudd, 3x5 skudd liggende (15-skudd) og 2x5 skudd liggende (10-skudd) ved innendørs- og baneskyting.

I feltskyting skyter klassen 30 skudd liggende finfelt (5x6 skudd).

Skytetid som for rekrutt-klassen. Det skytes ikke finaleprogram i denne klassen.

Merk at klassen ikke kan benytte anlegg/støtte.

Klassen kan ikke delta i Stang-/felthurtigskyting.

Hva slags premiering og rangering gjelder? Skytterne skal rangeres. Den beste tredelen i klassen skal ha premiering slik det er for øvrige klasser (se kap. 10.100 i Skytterboka).

Hvilket innskudd skal denne klassen ha? Klassen betaler samme påmeldingsavgift som rekrutteringsklassene.

Er det noen overgangsordning i 2017? Skyttere som har skutt i klasse 1 i 2016 gis for året 2017 anledning til å gå ned i klasse nybegynner voksen (NV) og skyte her. Skyttere som velger dette kan fortsette i klasse NV også i 2018, men overgangsordningen gjelder kun for 2017.

 

Nybegynner ung

Hvem er denne klassen for?

Det er en videreføring av klassen som tidligere het aspirant, men nå er den kun for ungdom til og med 15 år. Kan delta på stevner opp til og med samlagsstevner.

Hvilke regler gjelder for denne klassen?

Det er samme regler som tidligere var for aspirant-klassen.

 

Tekst og foto av: Tom-Vegard Feltstykket