Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tilskudd feltanlegg 2018

Norges Skytterstyre har vedtatt å fordele restmidler til feltanlegg gjennom ny utlysing. Søknadsfrist 15. april.

Dette er tilskuddsordningene:

  • Tilskudd Stang- og felthurtiganlegg:

    Maks 20%, inntil 50.000 kr.

  • Tilskudd anlegg feltskyting:

    Maks 20%, inntil 50.000 kr.

  • Tilskudd finfelt frontskiver 100 m:
    Maks 20%, inntil 2.000 kr.


Vilkårene for å få tilskudd:
Det gis kun tilskudd til anlegg med elektronikk.
Anleggstilskudd beregnes etter gitte vilkår innenfor avtalt ramme for hvert enkelt tiltak. Anleggene skal ha politigodkjenning, og prosjektene må gjennomføres i løpet av 2018. Tildeling prioriteres innenfor rammen av restmidler på ca. 350.000 kroner.

Søknadsfrist 15. april 2018. Søknad med beskrivelse av anlegg og budsjett sendes til firmapost@dfs.no

Vi oppfordrer skytterlag i områder som ikke har Stang- og felthurtiganlegg om å vurdere etablering av anlegg. Ta gjerne kontakt med samlaget for samordning!  

Det er gjort følgende avtaler med leverandører av anlegg:

Megalink:
20 % rabatt på Stang- og felthurtigskiver. Dessuten 10 % rabatt på komplett feltanlegg samt 10 % på frontskiver til felt, Stang og felthurtig.

Kongsberg Target System:
25 % rabatt på Stang- og felthurtigskiver. Dessuten 10 % rabatt på frontskiver til felt, Stang og felthurtig.