Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tilskudd feltanlegg 2018

Norges Skytterstyre har vedtatt å fordele restmidler til elektroniske feltanlegg gjennom ny utlysing. Søknadsfrist 15. april.

Dette er tilskuddsordningene:

  • Tilskudd Stang- og felthurtiganlegg:

    Maks 20%, inntil 50.000 kr.

  • Tilskudd anlegg feltskyting:

    Maks 20%, inntil 50.000 kr.

  • Tilskudd finfelt frontskiver 100 m:
    Maks 20%, inntil 2.000 kr.


Vilkårene for å få tilskudd:
Det gis kun tilskudd til anlegg med elektronikk.
Anleggstilskudd beregnes etter gitte vilkår innenfor avtalt ramme for hvert enkelt tiltak. Området der anleggene plasseres skal ha politigodkjenning, og prosjektene må gjennomføres i løpet av 2018. Tildeling prioriteres innenfor rammen av restmidler på ca. 350.000 kroner.
PS! Det kan også søkes om tilskudd til mobile anlegg, som gjerne kan benyttes til alle feltaktiviteter inkludert skifelt- og skogsløp med skyting.

Søknadsfrist 15. april 2018. Søknad med beskrivelse av anlegg og budsjett sendes til firmapost@dfs.no

Vi oppfordrer skytterlag i områder som ikke har Stang- og felthurtiganlegg om å vurdere etablering av anlegg. Ta gjerne kontakt med samlaget for samordning!  

Det er gjort følgende avtaler med leverandører av anlegg:

Megalink:
20 % rabatt på Stang- og felthurtigskiver. Dessuten 10 % rabatt på komplett feltanlegg samt 10 % på frontskiver til felt, Stang og felthurtig.

Kongsberg Target System:
25 % rabatt på Stang- og felthurtigskiver. Dessuten 10 % rabatt på frontskiver til felt, Stang og felthurtig.