Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Blaser løp med SE kammer

Nordisk Formannsråd har vedtatt at SE kammer ikke godkjennes til bruk i Sauer 200 STR. Norma får likevel anledning til å selge restlager av Blaser løp med SE kammer med visse restriksjoner for bruk.

Etter avtalen mellom Sig Sauer og de nordiske landene (Danmark, Norge og Sverige) skal alle løp som leveres til Sauer 200 STR ha SKAN (Skandinavisk) patronkammer. Norma AS søkte i 2017 om å få godkjent løp med SE (Swedish Mauser) patronkammer. 

Norges Skytterstyre ga Norma anledning til videre salg av lagerførte Blaser løp med SE kammer inntil en søknad om godkjenning var mottatt og ferdig behandlet. Blaser stoppet etter dette produksjonen av nye løp med SE kammer til Sauer 200 STR.

Det er Nordisk Formannsråd som avgjør slike saker, etter anbefaling fra Nordisk Teknisk Utvalg (NTU) og innstilling fra de tre landene. Nordisk Formannsråd vedtok enstemmig å ikke godkjenne SE kammer til bruk i Sauer 200 STR. Se protokollen fra styremøtet for utfyllende bakgrunn.

Norges Skytterstyre har etter dette vedtatt at Norma får anledning til å selge ut restlager i Norge av Blaser løp med SE kammer også til bruk i Sauer 200 STR. Løpet er tillatt å bruke når DFS sine skjerpede sikkerhetskrav til dette løpet er oppfylt.

I protokollen fra styremøtet var det en formulering av sikkerhetskravet som kan misforståes. Dette er nå korrigert, og lyder slik:

Leverandør skal ved salg informere kunder om at hylser fra et SKAN kammer kan medføre trykkøkning dersom de ikke blir justert i lengde før de skytes i SE kammer.

Norma sin informasjon om sikkerhetskrav ved salg av Blaser løp er kontrollert og korrekt.

Norma opplyser ellers at Blaserløp i 6,5x55 SKAN blir tilgjengelig i løpet av sommeren 2018.