Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frifond 2017 - 2020

I denne artikkelen har vi samlet viktig informasjon om Frifond for 2017, 2018, 2019 og 2020. 

Frifond 2017
Skytterlag som fikk tildelt midler i 2017 må innen 1. juni 2018 levere rapport om bruk av Frifond-midler. Skjema for rapportering om bruk av Frifond-midler er nå tilgjengelig under VK-skytterlag. Velg menyvalget “Frifond” og deretter “Frifond regnskap”. I skjemaet skal skytterlaget beskrive kort hva pengene for Frifondåret 2017 er brukt til. Dette gjøres i form av et enkelt regnskap med summer i tekstform. Dersom rapportskjema ikke sendes inn, skal de tildelte midlene tilbakebetales. Eventuelle restmidler skal også tilbakebetales.

Frifond 2018
For Frifond-året 2018, er det 2016 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles måtte være tilfredsstillt innen 31/12-2016. Kravene for å få tildeling fra Frifond er som følger:

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som "Fullt betalt" i Mitt DFS.
  • Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret (2016).
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 6-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert i med vervet i 2016 under Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
  • DFS skal ha mottatt et forenklet regnskap senest 1. juni 2018 fra skytterlagene på bruk av årets tilskudd (2017) før tilskudd for 2018 utbetales til skytterlagene. 


For på se om skytterlaget er kvalifisert for tildeling i 2018, så kan man se det under Rapporter på VK-skytterlag, og se på rapporten som heter "Frifond status grunnlagsår" 

Se retningslinjer for Frifond 2018 her

Frifond 2019
For Frifond-året 2019, er det 2017 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles måtte være tilfredsstilt innen 31/12-2017. Grunnlagskravene for å få tildeling fra Frifond er p.t. de samme som for Frifond 2018.

Frifond 2020
For Frifond-året 2020, er det 2018 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles må være tilfredsstilt innen 31/12-2018. Grunnlagskravene for å få tildeling fra Frifond er p.t. de samme som for Frifond 2018.