Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Ny skytebane på Ringerike

Ringerike skytterlag bygger nytt skytebaneanlegg på Vågård i tett samarbeid med DFS og næringslivet.

Det nye skyteanlegget på Vågård er sprengt tilstrekkelig ut til å oppføre de første bygningsinstallasjonene. Anleggsavdelingen i Det frivillige Skyttervesen har hatt befaring i forbindelse med prosjektering av nye bygg.

De fleste ser resultatene når anleggene står ferdig, men mange milepæler skal passeres i en slik prosess før vi er der. Dette prosjektet kombinerer støydemping av skytestøy med tilrettelegging for næringsvirksomhet. Ringerike skytterlag har solgt grunn til Spenncon Rail for oppføring av industrihaller til produksjon av betongsviller for jernbane. Området er deretter regulert til både skytebane og industriformål. Store mengder stein blir benyttet av RIPU AS (Ringerike Pukk) i samferdselsprosjekt i Ringerike og til andre byggeprosjekt.

RIPU utfører terrengarronderingen og istandsettingen av anlegget som gjenytelse. Et utrolig flott samarbeid med lokalt næringsliv og skytterlaget. Skytterlaget tilhører en organisasjon som er basert på frivillig innsats og dugnad. De får med dette anlegget muligheten til å realisere sine drømmer om å drive sin virksomhet med gode fremtidsutsikter. Økonomisk ville prosjektet vært umulig å realisere uten godt samarbeid med næringslivet.

Mange kommer til å få positive opplevelser når nytt anlegg med utendørs og innendørs skytebaner står ferdig. Barn og ungdom får muligheten til å oppleve det gode skytterlagsmiljøet. Gjensidig respekt og få dele en positiv aktivitet med alle aldersgrupper er skyttersportens største fortrinn.

Anlegg

Fra venstre prosjekterende konsulent Dag Rieber (DFS) og John Edvar Myrvang fra RIPU. Foto: Per Jarle Kristiansen.