Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frifondmidler - Viktig å huske!

Husk å registrere ungdomsleder og betalt medlemskontingent i Mitt DFS!

Mange skytterlag får ikke Frifond-midler som følge av at det ikke er registert betalt medlemskontingent (status "fullt betalt") og ungdomsleder i Mitt DFS. Dette er viktig å kontrollere ved avslutning av regnskap og levering av årsrapport!

I årsrapporten er det en kontrollfunksjon som viser antall medlemmer under 26 år og antall betalende medlemmer under 26 år. Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr for å motta tilskudd. 

Frifond-midler 2019 er tildelt, og utbetales medio oktober. For Frifond 2020 er det 2018 som er grunnlagsåret. Sjekk både 2018 og 2019 ved årsavslutningen! Betalte medlemmer kan etterregistreres, men de må være registrert på rett årstall for innbetaling av kontingent. 

Reglene for Frifond er som følger:

For Frifond-året 2020, er det 2018 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles måtte være tilfredsstillt innen 31/12-2018. Kravene for å få tildeling fra Frifond er som følger:

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Ved bruk av familiemedlemsskap teller hvert medlem som individuelt medlem. Kontingenten for familiemedlemmene skal til sammen ikke være mindre enn 100 kroner.
  • Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS, og kunne dokumenteres. Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 6-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert med vervet under Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
  • DFS skal ha mottatt rapport fra skytterlagene på bruk av fjorårets tilskudd før årets tilskudd utbetales til skytterlagene. Rapporten levere på eget skjema i Mitt DFS. 

 

Skytterlag som også er registrert i Norges Skytterforbund (NSF) med eksempelvis miniatyrskyttergruppe får ikke tilskudd. Disse må registreres som egen klubb med eget organisasjonsnummer i NSF.

Norges Skytterstyre vedtar hvert år retningslinjer for DFS. Retningslinjene skal følge sentrale retningslinjer fra LNU, med organisasjonsmessige tilpasninger. Retningslinjene skal godkjennes av LNU.

Mer om Frifond ordningen finner du her.