Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Informasjon om koronakrisen

Foto: CDC

Her finner du all relevant informasjon om koronakrisen, inkludert våre koronavettregler. Sist oppdatert 15. mai (etter møte i Norges Skytterstyre 14. mai)

Sist endret: 15. mai 2020 (siste endringer etter møte i Norges Skytterstyre 14. mai er merket med rødt)

Innhold på denne siden

 1. Generelt
 2. Koronavettregler for DFS-aktivitet.
 3. Trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere.
 4. Kompensasjonsordning.
 5. Landslotteriet.
 6. Andre saker og beslutninger vedrørende koronakrisen.
 7. Viktig informasjon fra helsemyndighetene.
 8. Ofte stilte spørsmål.

 1. Generelt

Regjeringen legger jevnlig fram nye koronatiltak. Fra 7. mai ble det tillat med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør som har oversikt på hvem som er tilstedes, og det er mulig å holde minst en meter avstand mellom personene. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand, og at smittevernregler for øvrig følges. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.

Kravet om avstand gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig (husstands-medlemmer).

Smittervernveilder for idrett (utgitt 11. mai)

Regjeringen tar sikte på at det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer fra 15. juni. 

Norges Skytterstyre har vedtatt koronavettregler for DFS.

2. Koronavettregler DFS

Disse reglene gjelder fra 7. mai til i første omgang 15. juni.

Hvem og hva er reglene for?

Reglene gjelder for alle skytterlag, medlemmer og andre personer som er tilstede på skytebanen/skytterhus. Reglene gjelder all aktivitet på en DFS-bane (utendørs og innendørs), både for egentrening, lags-organiserte treninger og konkurranser/stevner. Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

Informer deres medlemmer:

Det anbefales at koronareglene deles med medlemmene via e-post, Facebook, hjemmeside eller lignende, samt henges opp godt synlig på skytebanen. 

Plakat: Trygg skytebane 
DFS har laget en plakat «Trygg skytebane». Denne plakaten printes ut og henges opp på skytebanen.

 

Generelt: 

 1. Ingen arrangement skal ha mer enn 50 personer per dag (herunder er publikum, sjåfører osv. medregnet). Funksjonærer kommer i tillegg. Det skal være en ansvarlig arrangør (skytterlaget) som har oversikt på hvem som er tilstede. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand, og at smittevernregler for øvrig følges.
 2. Treninger og annen organisert aktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer. 
 3. Det skal alltid være minst 1 meter fysisk avstand til andre. Dette gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som er i samme husstand. På standplass skal skyttere plasseres på annenhver skive. Dersom man evner å ha ca. 1,5 meter mellom skytterne kan det skytes på hver skive.
 4. All lagsaktivitet prioriteres så lenge man følger gjeldende bestemmelser.
 5. Det er tillatt med konkurranser/stevner innenfor samlaget, forutsatt at smittevernregler og DFS koronavettregler overholdes.
 6. Felles garderober, oppholdsrom, kafeer og lignende skal ikke benyttes. 
 7. Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndspritfør og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
 8. Lagsvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
 9. Skytterlaget kan låne ut jakker, reimer, hansker etc. til skytterne på permanent basis.
 10. Ingen servering.
 11. Toalett skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.
 12. Skytterlagene skal følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.

Personer som ikke kan delta:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
 • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. Med dette mener vi skyttere som trenger hjelp til f.eks. påsetting av reim, bæring av utstyr, fylling av magasiner, visitasjon og lignende. 

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:

 1. Skytterne skal tildeles skytetid på forhånd. Dette gjelder både organisert trening og konkurranse. Det er ikke tillatt å skyte på ledig plass ved konkurranser.  
 2. Skytterlaget skal føre oversikt over alle som er tilstedes på trening/konkurranse. Dette gjelder også publikum, foresatte og andre som ikke skyter. Ha gjerne en egen «koronavakt» med ansvar for utendørsområde og føring av navnelister med nødvendig kontaktinformasjon. Listene må lagres så lenge korona-krisen pågår.
  Se eksempel på liste som skytterlaget kan benytte.
 3. Ha fast et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit.
 4. Unngå betaling med kontanter, bruk VIPPS eller andre elektroniske løsninger.
 5. Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på. 
 6. Skifting foregår utendørs. 
 7. Ha livevisning av treningen og konkurranse på internett hvis det er mulig. 
 8. Foresatte, publikum eller andre som er med på treningene eller konkurranse kan samles utendørs, men husk minst 1 meter avstand for personer som ikke er i samme husstand. 
 9. Alle berøringspunkter skal desinfiseres mellom hvert lag (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.).
 10. Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting og rigge ned etter skyting. 
 11. Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Husk:

 • Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.
 • Smittebegrensning skal alltid prioriteres, regelverket skal tolkes restriktivt.


Norges Skytterstyre vil forløpende vurdere situasjonen med grunnlag i nasjonale bestemmelser. 

3. Trening og oppskyting til skyteprøven for storviltjegere

Miljødirektoratet har besluttet at skyteprøven fra i fjor også vil gjelde i år. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020. 

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang. Dette kan gjennomføres innenfor gjeldende koronavettregler.

Lenker:

4. Kompensasjonsordning

DFS mener at den første kompensasjonsordningen ikke treffer breddeaktiviteten som bl.a. skytterlagene står for. Vi har gitt innspill til Kulturdepartementet, og jobber også aktivt politisk for at den neste kompensasjonsordningen skal bli mer relevant for alle lag og organisasjoner.
DFS har også bedt om kompensasjon for tap av inntekter knyttet til skyteprøven for storviltjegere.

5. Landslotteriet

Pga. korona-krisen gir foreløpig ikke Lotteritilsynet oss tillatelse til å gjennomføre årets landslotteri. Vi kan derfor ikke sende ut loddene til skytterlagene. Når en eventuell tillatelse vil komme er foreløpig uvisst. 

6. Annet vedrørende koronakrisen

Informasjon om at Landsskytterstevnet, Frendecup og landsdelskretsstevner i 2020 avlyses finner du i denne lenka.

Skyttertinget er utsatt til helga 31.oktober- 1. november 2020. Tingdokumentene sendes ut i slutten av juni.

Ekstraordinært Skytterting med godkjenning av årsmelding og årsregnskap for 2019 avholdes som nettmøte 25. mai. 

7. Viktig info fra myndighetene

Du finner viktig informasjon i lenkene under:

8. Ofte stilte spørsmål

Kan vi arrangere stevne for lag utenfor samlaget hvis vi holder oss til regelverket?
-Nei.

Kan vi ha kiosk utendørs?
-Nei, ingen form for servering er tillatt. Mat og drikke må medbringes.

Teller personer i samme husstand som én person?
-Nei.

Er det tillatt med et utendørs skiftetelt?
-Nei, det anbefales at alle skifter ved egen bil.

Er det tillatt med treninger for storviltjegere?
-Ja, så lenge de gjeldende bestemmelser følges.

Hvorfor er det begrenset til maksimalt 50 personer per dag på DFS-stevner?
-Dette gjøres for å ha best mulig kontroll, og redusere risiko for smittespredning.

Hva gjør vi når det kommer en bil med to foreldre og en ung skytter, og dette medfører at det blir 51 personer?
Den ene forelderen må vente i bilen, eller ta seg en kjøretur.