Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Informasjon om koronatiltak

Foto: CDC

Info om koronakrisen og DFS koronavettregler. Sist oppdatert 28. november.

Sist endret: 28.11.2020. Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i 114/2020. Endringer markert med rødt. Endringer omfatter åpning for feltskyting og feltstevner på samlagsnivå, og presiserig vedr. årsmøter og ombudsmøter.


Innhold

 1. Koronavettregler for DFS-aktivitet.
 2. Kompensasjonsordning
 3. Andre saker og beslutninger vedrørende koronakrisen.
 4. Viktig informasjon fra myndighetene.
 5. Endringslogg (fra 31.10.20)

Varighet av nåværende reglement:
Regelverket oppdateres fortløpende etter nasjonale bestemmelser. Norges Skytterstyre vil 17. desember komme med en ny vurdering av status/tiltak. 

1. Koronavettregler DFS

1.1 Hvem og hva er reglene for?

Reglene gjelder for alle skytterlag, medlemmer og andre personer som er til stede på skytebanen/skytterhus. Reglene gjelder all aktivitet på en DFS-bane (utendørs og innendørs), både for egentrening, lags-organiserte treninger og internkonkurranser.

Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

1.2 Informer deres medlemmer:

Det anbefales at koronareglene deles med medlemmene via e-post, Facebook, hjemmeside eller lignende, samt henges opp godt synlig på skytebanen. 

1.3 Plakater

Det oppfordres til plakatene i denne mappen henges opp på skytebanen: www.dfs.no/covid19-plakater.

1.4 Personer som ikke kan delta i aktiviteter:

 • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
 • Skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen.

1.5 Hovedregler: 

 1. Lagsaktivitet: Det er tillatt med kurs, møter, treninger, stevner, samlinger osv. på lagsplan (inkl. korrespondanseskyting/hjemmebaneskyting). Innendørsstevner på samlagsnivå og oppover er ikke tillatt. Skyttere som trener med andre lag enn sitt hjemmelag kan også delta der de normalt trener.
  Feltskyting og feltstevner er tillatt på samlagsnivå. For info om møter, kurs og samlinger for flere skytterlag/på samlagsnivå og oppover se avsnitt 1.7.
 2. Avstand: Alle som er til stede på eller ved skytebanen skal til enhver tid kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet/treningen. Dette gjelder også på standplass. Se eget avsnitt under for presiseringer og evt. unntak fra hovedregler når det gjelder arrangementer og trening.
 3. Håndhygiene: Det må ved all type aktivitet sørges for at det er mulig for de som er til stede å ha god håndhygiene. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
 4. Visitasjon: Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på. 
 5. Arrangementer (stevner, kurs, samlinger, møter osv.): Det kan være maksimalt 50 personer samtidig på et arrangement innendørs og 200 utendørs (herunder er publikum, foresatte, sjåfører osv. medregnet). Funksjonærer kommer i tillegg. Det skal være en ansvarlig arrangør (f.eks. skytterlaget) som har oversikt på hvem som er til stede for å muliggjøre smittesporing. Husk kontaktinfo! Ansvarlig arrangør skal følge myndighetens regler for arrangemente (klikk her for lenke til nasjonale regler).  Se eget avsnitt under for presiseringer og ev. unntak fra hovedregler.
 6. Trening: For alle treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Se eget avsnitt under for presiseringer og ev. unntak fra hovedregler.
 7. Utlån av lagsutstyr og våpen: Lagsvåpen og annet utstyr kan av ansvarlig arrangør, lånes ut til medlemmer under organisert trening. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen eller utstyr både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk. Utstyr som jakker, reimer, hansker etc. kan med fordel lånes ut til skytterne på permanent basis.
 8. Kiosk/matservering: Ved kiosksalg eller matservering må det være fokus på godt renhold, tilgang på håndsprit og et køsystem som gjør at man kan overholde avstand.
 9. Liggeunderlag: Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal minst dekke overkroppen.
 10. Renhold: Sørg for hyppig renhold av toaletter og andre hyppige berørte berøringspunkter på standplass, skytterhus og i andre lokaler som brukes av flere. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon alltid er tilgjengelig på toaletter.

1.6 Presisering av arealbehov ved innendørsskyting:

 1. Standplassbredden må være ca. 1,60 meter for å kunne holde 1 meter avstand mellom skytterne.
 2. Legg til rette for at det er minst 1 meter mellom personer i garderobe og oppholdsrom. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person. Skytterne må om nødvendig skifte utendørs eller komme ferdig skiftet. 

1.7 Arrangementer: Presiseringer, råd og unntak

 1. Åpne innendørsstevner er ikke tillatt til i første omgang 31. desember. 
 2. Feltstevner kan gjennomføres på samlagsnivå fram til i første omgang 31. desember.
 3. Unngå betaling med kontanter, bruk VIPPS eller andre elektroniske løsninger.
 4. Årsmøter kan avholdes på nett, eller gjennomføres som fysisk møte med forhåndspåmelding når man er sikre på at årsmøtet kan gjennomføres i samsvar med gjeldene smittevernregler.
 5. Ombudsmøter gjennomføres primært på nett, eller som fysisk møte med én representant fra hvert skytterlag, som har det antall stemmer som lagets representasjon etter Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier.
 6. Andre møter, kurs og samlinger på samlagsnivå og oppover: Det anbefales at dette gjennomføres som nettmøter eller lignende. 

1.8 Trening: Presiseringer, råd og unntak

 1. Personer som er 19 år eller yngre år kan unntas fra avstandskravet under gjennomføringen av treningen om det er nødvendig. Det forutsettes da at alle i samme treningslag er 19 år eller yngre. Det anbefales minst mulig miksing mellom de faste gruppene. Personer som er 19 år eller yngre skal følge kravet om 1 meters avstand når de ikke er på standplass/ gjennomfører treningen.
 2. Det bør benyttes faste treningslag – spesielt når man har rene ungdomslag hvor man ikke behøver overholde avstandskravet under selve gjennomføringen av treningen.
 3. Voksne som er instruktører/standplassledere, må passe på å overholde avstandskravet til alle skyttere – også de 19 år eller yngre. Unntak: se eget punkt om skyteskole.
 4. Ved skyteskole eller andre skolelignende arrangementer (f.eks. aktivitetsleir) gjelder ikke avstandskravet for personer under 20 år, samt de som står for arrangementet (f.eks. instruktører eller standplassledere. Les mer her: dfs.no/skyteskole-korona.
 5. Sørg for god tid mellom de ulike lagene slik at man unngår opphopning eller kødannelser. Om mulig bør man ha et fast oppmøtested for neste lag hvor standplassleder kan hente skytterne.

2. Kompensasjonsordning

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for søknader på koronakrisepakke 3. Se mer informasjon her. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

3. Annet vedrørende koronakrisen

-

4. Viktig informasjon fra myndighetene:

 


5. Endringslogg:

28.11.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 114/2020. Endringer omfatter åpning for feltskyting og feltstevner på samlagsnivå, og presiserig vedr. årsmøter og ombudsmøter.

06.11.2020
Oppdatert iht. til nye nasjonale regler og etter Norges Skytterstyres vedtak i 113/2020. Endringer markert med rødt. Endringer omhandler begrensning i aktivetet utover lagsplan, antall pr. arrangement, føringer for gjennomføring av årsmøter og ombudsmøter mm. 

31.10.2020
Oppdatert info om ny kompensasjonsordning. Til info for de mange som spør er DFS koronavettregler i samsvar med de nasjonale retningslinjene, men det er mange kommuner som har innført strengere regler. Dersom de lokale tiltakene er strenger enn de nasjonale, er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.