Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Årsmøte og ombudsmøte

1 meter avstand er viktig. Her fra et kurs holdt tidligere i høst. Foto: Norsk Skyttertidende.

Slik kan dette gjennomføres iht. gjeldende smittevernregler.

Smitteverntiltakene som er innført for DFS medfører at mye aktivitet må stoppes en periode - i første omgang frem til 30. november 2020. I denne artikkelen kommer vi med innspill til hvordan ombudsmøter og årsmøter kan gjennomføres etter gjeldende smittevernregler.

Årsmøte:

Våre koronavettregler sier at man kan fortsette all aktivitet på lagsplan på vanlig måte. Årsmøtet regnes som «aktivitet på lagsplan». Dermed er det de vanlige smittevernreglene om at det maks kan være 50 til stede på arrangementer som foregår innendørs som gjelder (merk at noen kommuner kan ha strengere bestemmelser). Øvrige regler om avstand, informasjon i forkant, håndhygiene osv. er selvfølgelig også gjeldende. Se lenke til de komplette koronavettreglene i egen lenke nederst på siden.

Tips for årsmøtet

 • Det er viktig at alle har mulighet til å kunne møte.  På årsmøter er det ikke tillatt å stille med fullmakt.
 • Bruk forhåndspåmelding til årsmøtet så vet dere hvor mange som kommer.
 • Blir det for mange påmeldte, kan årsmøtet utsettes.
 • Årsmøtet kan gjennomføres digitalt på f.eks. Teams. Vi anbefaler også her å bruke forhåndspåmelding, og sende lenke til de som er påmeldt.
 • Ved åpne avstemminger på Teams kan dere bruke funksjonen med håndsopprekning.
 • Ved skriftlige avstemminger i Teams må det settes opp et skjema i f.eks. Google Forms som deles i chatten. Se brukerveiledning her.

 

Ombudsmøte:

Våre smittevernregler sier at ombudsmøter kan gjennomføres primært på nett, eller som fysisk møte med én representant fra hvert skytterlag, som har det antall stemmer som lagets representasjon etter Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier. Enkelte samlag har sendt ut informasjon om at hvert skytterlag har en stemme, men dette er altså ikke riktig, og må følgelig korrigeres.

Tips for ombudsmøtet:

 • Ombudsmøter kan gjennomføres digitalt på f.eks. Teams.
 • Der det er mulig å gjennomføre fysisk møte, bruk forhåndspåmelding så vet dere hvor mange som kommer.
 • Blir det for mange påmeldte, kan ombudsmøtet utsettes/gjennomføres på teams.
 • Skytterlagene melder inn en representant som møter med det antall stemmer som lagets representasjon tilsier.
 • Ved åpne avstemminger kan dere bruke funksjonen med håndsopprekning i Teams.
 • Ved skriftlige avstemminger må det settes opp et skjema i f.eks. Google Forms som deles i chatten. Se brukerveiledning her.

Slik oppretter du et digitalt møte i Teams.

Se DFS sine koronavettregler her.