Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Forbud mot organisert aktivitet

Foto: CDC

Regjeringen har besluttet at forbudet mot idrettsarrangementer og organisert aktivitet både innendørs og utendørs forlenges til og med 13. april 2020.Dette gjelder også aktiviteter i skytterlagene.

Dato: 12. mar 2020

Du finner en oversikt på tiltak i denne artikkelen på NRK:
https://www.nrk.no/norge/koronatiltakene-viderefores-til-over-pasken-

Forbudet mot organisert aktivitet fram til og med 13. april går lenger enn skytterstyrets vedtak.

Forøvrig gjelder Norges Skytterstyre sitt vedtak 11. mars 2020:

Det frivillige Skyttervesen er en ansvarlig og samfunnsbevisst organisasjon. Norges Skytterstyre ønsker ikke at vår aktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere gjennom våre aktiviteter. Viruset har nå også utviklet seg til en pandemi.

Norges Skytterstyre har med den begrunnelse besluttet følgende:

 - Alle sentrale kurs og samlinger fram til 30. april avlyses/utsettes med umiddelbar virkning.

- All sentral møtevirksomhet skal primært skje via nett (telefon, Teams etc.)

- NM Skifelt 2020 arrangeres ikke. Skaun skytterlag tildeles NM Skifelt 2021.

- Norges Skytterstyre ber om at skytterlagene avlyser eller utsetter alle arrangement utover lagsaktivitet fram til 30. april.

- Under all lagsaktivitet skal vi:

-     Søke å unngå store forsamlinger

-     Gjennomføre anbefalte hygieniske tiltak

-     Det er viktig at skytterlagene har et bevisst forhold til hygieniske tiltak spesielt med tanke på risikogrupper.

- Skytterlagene skal utover dette følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.

Norges Skytterstyre følger den videre utvikling tett, og vil før påske komme med en ytterligere vurdering av status/tiltak.

Protokoll styremøte


Oppdaterte råd fra helsemyndighetene:
Folkehelseinstituttets anbefalinger 

Viktig informasjon og råd vedrørende koronavirus:
https://helsenorge.no/koronavirus