Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Høring ny våpenforskrift

Det frivillige Skyttervesen har sendt høringssvar til forslag om ny våpenforskrift.

Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført høring om forslag til ny våpenforskrift. Formålet med forskriften er å gi utfyllende regler til ny våpenlov som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018. Planen er at loven med tilhørende forskrift skal tre i kraft i januar 2021. Ny forskrift er ment å samle reguleringen fra flere ulike forskrifter samt løfte opp sentrale bestemmelser som i dag er regulert i et stort rundskrivverk. Det fremmes også forslag til enkelte endringer i ny våpenlov.

DFS har i sitt høringssvar spesielt vekktlagt å få endringer i antall våpen skytterlag kan erverve, samt presisering av regler for oppbevaring av våpen. Blant annet at det gis anledning til oppbevaring av løyvepliktige våpen, våpendeler og ammunisjon på annet sted enn der våpeneieren bor fast. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å implementere dagens forskift om sivile skytebaner i våpenforskrifta. DFS foreslår her ny klargjørende tekst. 

DFS har samarbeidet tett med Norges Skytterforbund, Norges Skiskytterforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund i arbeidet med høringssvarene. 

Høringssvar fra Det frivllige Skyttervesen.

Alle innsendte høringssvar finner du her.