Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kompensasjonsordning del 3

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader på koronakrisepakke 3. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader på koronakrisepakke 3. Krisepakken har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er søknadsberettiget, og som tidligere ikke har søkt, kan søke om kompensasjon helt tilbake til 12. mars i år.

Formålet med ordningen er å kompensere skytterlag og andre frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall på grunn av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19.

Søk om kompensasjon her!


Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til 31. desember 2020. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Dersom arrangementet eller aktiviteten det søkes om kompensasjon for er helt eller delvis gjennomført i perioden 12. mars til 1. november, kan det søkes om 70 prosent kompensasjon. Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst eller utsatt til 2021, og skulle i utgangspunktet bli arrangert i perioden 1. november til 31. desember, kan det søkes om 50 prosent kompensasjon.

Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter (billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kiosk)
  • Tapte billettinntekter fra idrettsanlegg
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag på grunn av at andre arrangement, eller annen spesifisert aktivitet, er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.
  • Dette er en tillitsbasert ordning. Søkere plikter å oppgi korrekte opplysninger. Dersom de er i tvil om hva ordningen kan kompensere må dette avklares før søknaden blir sendt.


Det samlede inntektsbortfallet for organisasjonen må være minimum 25 000 kroner. Inntektsbortfall under kr. 25 000 blir ikke kompensert.

Se ofte stilte spørsmål og svar om krisepakke 3.