Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kompensasjonsordning for frivilligheten

Har ditt skytterlag tapt mer enn 25 000 kroner som følge av koronakrisen – i perioden 12. mars–31. august? Da kan dere søke om kompensasjon innen 15. september.

Lotteritilsynet la i dag ut oppdatert informasjon om Krisepakke 2, som gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i FrivillighetsregisteretSøknadsfrist 15. september 2020.

Søk om kompensasjon her! 

 Det kan søkes om (fra Lotteritilsynets informasjon):

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for: Sponsor- og reklameinntekter, pengegaver, medlemsinntekter og ordinære treningsavgifter.

 I utfyllende informasjon heter det at «ordningen omfatter også kompensasjon for tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet som har blitt stengt, avlyst eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.»

Det kan altså søkes om kompensasjon for tapte inntekter fra skyteprøven for storviltjegere, men ikke tapte medlemsinntekter. Dere finner mer informasjon og søknadsskjema her. Spørsmål må stilles til Lotteritilsynet, som forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren.

 Skytterkontoret har orientert alle skytterlag gjennom e-post sendt i dag.