Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kompensasjons-ordning

Husk søknadsfrist 15. september!

Har ditt skytterlag tapt mer enn 25 000 kroner som følge av koronakrisen – i perioden 12. mars–31. august? Da kan dere søke om kompensasjon innen 15. september.

Søk om kompensasjon her! 

 

Det frivillige Skyttervesen minner om søknadsfrist 15. september for frivillighetens kompensasjonsordning. Alle organisasjonsledd som er registrert i frivillighetsregistereret kan søke om kompensasjon. NB! Oppgi skytterlag/samlag/krets som søker (ikke DFS sentralt)!

Det presiseres at tapte inntekter som følge av lokale pålegg fra offentlige myndigheter (kommuner, fylkeskommuner) også omfattes av ordningen. De lokale påleggene må selvsagt være en direkte følge av statlige pålegg og råd i forbindelse med smitteverntiltak.