Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Forsvaret

DFS har i mange år støttet Forsvaret med utdanning av skyteinstruktører. Våre samarbeidskurs med Heimevernet har i så måte lange og dype tradisjoner.

DFS ble opprettet av Stortinget 30. juli 1892, med virkning fra 1. juli 1893. Vår formålsparagraf lyder: "Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig."

  • I samsvar med DFS’ formålsparagraf er det i all aktivitet i hele organisasjonen tilrettelagt for at militært personell kan vedlikeholde egen skyteferdighet med tjenesterifle ved deltakelse i konkurranser og trening i egen klasse
  • DFS mål skal søkes nådd gjennom ungdoms- og rekrutteringsarbeid, instruksjon i våpenbruk samt øving og konkurranser i bane- og feltmessige skytinger.
  • DFS er den største praktiske og frivillige støtteorganisasjonen i forhold til Forsvaret.

 

Forsvarets hjemmesider