Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Konkurranser i DFS

DFS har egne klasser for HK416 og AG3.

Militært rulleført personell har rett til å skyte i disse klassene og kan representere sin avdeling ved alle stevner i DFS med unntak av interne lagskytinger. Det stilles ikke krav om medlemskap i et registrert skytterlag,
jfr. grunnreglenes §1-13, men skytteren må ha en egen SkytterID.

Militære avdelinger som har skyttere som ønsker å representere avdelinger på stevner i DFS, må oppnevne en kontaktperson overfor det samlaget avdelingen ligger i.

Militært rulleført personell som skyter for en militær avdeling kan bytte representasjonslag/avdeling en gang pr. år.

All rapportering fra stevner for skyttere som har deltatt for militære avdelinger sendes samlaget avdelingen ligger i. Opplysninger om dette og registrering av egen SkytterID kan fås på Skytterkontoret.

Brosjyrer

Konkurranseskyting med HK416 i DFS

Konkurranseskyting med AG3 i DFS