Resultater lag 1 15m

2 Ola Strand Nystuen Løiten R FP
*9**X 49 *XXXX 50 *X99X 48 X999X*X*9* 96 8XX**XX999 95
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 338
3
4 Emil Søberg Løiten NU FP
78X*8 43 9X*X9 48 99978 42 XX89X87X78 87 0
15 Skudd 133 25 Skudd 220 35 Skudd 220
5 Christian Bråten Triggs Løiten NU FP
99789 42 88X87 41 88788 39 X999898799 87 0
15 Skudd 122 25 Skudd 209 35 Skudd 209
6 Jan Andre Hoffmann Løiten NU FP
98888 41 8X799 43 8X999 45 98888*7986 81 0
15 Skudd 129 25 Skudd 210 35 Skudd 210
7 Amund Westerhaug Løiten NU FP
XX989 46 X9X98 46 XXX*X 50 XX*999*X*8 95 0
15 Skudd 142 25 Skudd 237 35 Skudd 237

MLRes - www.megalink.no 08:29 - 27.01.2018