Resultater lag 25 15m

2 Ove Evensen Lismarken V73
*9XXX 49 9X9X* 48 *8999 45 XX9**X9998 94 999*XX9*99 94
15 Skudd 142 25 Skudd 236 35 Skudd 330
3 Agnes Christophersen Lismarken R KFP
*9**9 48 89X99 45 *99XX 48 9XXX**X879 93 *99999X*88 91
15 Skudd 141 25 Skudd 234 35 Skudd 325
4 Anders Brukstuen Lismarken 1 V
X*9X9 48 XX*XX 50 9999X 46 **X*99*X*9 97 0
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 241
5 Eskil Haugen Lismarken J V
X*9XX 49 9999* 46 XX9*X 49 999X99*9** 94 X9*XX9X*XX 98
15 Skudd 144 25 Skudd 238 35 Skudd 336
6 Vetle Øverland Lismarken R LV
89899 43 98597 38 8*888 42 99X998X686 84 999989*789 87
15 Skudd 123 25 Skudd 207 35 Skudd 294
7

MLRes - www.megalink.no 10:08 - 27.01.2018