Resultater lag 3 15m

2 Hilde Lunden Lang-Ree Løiten V55 V
XX9XX 49 X9*99 47 XX*** 50 X99X*9*X*X 97 99*X*999X9 94
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 337
3 Per Egil Storsveen Løiten V55
*XXXX 50 X9XX8 47 X*XXX 50 99XXX*XXX* 98 XX9X9*9X9* 96
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 341
4 Fredrik Jensen Løiten 3 A
X9*XX 49 899XX 46 9989X 45 9979X9XX** 93 X9*XXX*X** 99
15 Skudd 140 25 Skudd 233 35 Skudd 332
5 Ola Storsveen Storbæk Løiten EJ
X*X** 50 97799 41 X9X9* 48 589*9*X999 88 XX***9X*XX 99
15 Skudd 139 25 Skudd 227 35 Skudd 326
6 Lars Magne Lundby Stange og Romedal J
9X*X* 49 99X99 46 **XX* 50 9*XXXXXXX* 99 ***XXX9XX* 99
15 Skudd 145 25 Skudd 244 35 Skudd 343
7 Børge Lundby Stange og Romedal V55
X*XX9 49 8*999 45 ****9 49 XX*9*XXX** 99 X99X**999* 95
15 Skudd 143 25 Skudd 242 35 Skudd 337

MLRes - www.megalink.no 08:29 - 27.01.2018