Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Riflen/Skoger skytterlag
i Drammen skyttersamlag, Viken 1 landsdelskrets

Årsmøte 2017

Årsmøte avholdes torsdag 9. November på banen. kl 18:30. Saker må til styret innen 2. November - epost riflen@skytterlag.no

Foreløpig Agenda
1) Valg av møteleder og referent.

2) Årsberetning
- Regnskap 2017/Budsjett 2018

3) Forslag til endring i styreverv

4) Valg

5) Eventuelt


Lett bespisning og kaffe serveres.