Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Riflen/Skoger skytterlag
i Drammen skyttersamlag, Viken 1 landsdelskrets

Årsmøte 2018

Årsmøte avholdes torsdag 1. November på banen inne i Wergelandsgate 9. kl 18:30. Eventuell saker må til styret innen 11. Oktober - epost riflen@skytterlag.no

Protokoll og årsberetning finnes på medlemsiden når du er pålogget mitt dfs.

https://www.dfs.no/hjemmesider/drammen-skyttersamlag/riflenskoger/medlemsside/referater-og-protokoller/arsmoteprotokoll-2018/

Årsmøte 2018

Årsmøte avholdes torsdag 1. November på banen. kl 18:30.
Eventuell saker må til styret innen 11. Oktober - epost riflen@skytterlag.no

Foreløpig Agenda
1) Valg av møteleder og referent.

2) Årsberetning
Inkl Regnskap / Budsjett

3) Høringsnotat Organisasjonsutvalget i DFS.

    https://dfsgrasrot.no/norsk-skyttertidende/article/orgutvalget-vil-ha-innspill

4) Skytebane i Reistadlia

    Vi vurderer å gå i samarbeid med Lier skytterlag ang. oppgradering og bruk av skytebanen i Reistadlia i Lier kommune. Årsmøtet må ta stilling til økonomisk ramme for dette

Konsekvensutredning bekostet av Lier kommune: Sammenstilling: https://drive.google.com/open?id=1VgP0v1q9lSJqCqW9I_0e2wykjY7hUifp

Alle dokumenter: https://drive.google.com/drive/folders/1-Zt6Xb5XjK2i1niif0dfsb9RW30tHJJq?usp=sharing

5) Eventuelt

6) Valg


Lett bespisning og kaffe serveres.