Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Riflen/Skoger skytterlag
i Drammen skyttersamlag, Viken 1 landsdelskrets

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte torsdag 7. November 2019.

Årsmøte 2019

Referat og protokoll er på medlemsiden her du må Logge på Mitt DFS for å få tilgang :) : https://www.dfs.no/hjemmesider/drammen-skyttersamlag/riflenskoger/medlemsside/referater-og-protokoller/arsmote-2019/

Årsmøte avholdes torsdag 7. November på banen. kl 1900.
Eventuell saker må til styret innen 24. Oktober - epost riflen@skytterlag.no

Betalende medlemmer over 15 år har stemmerett.

Foreløpig Agenda:
1) Valg av møteleder og referent.

2) Årsberetning

3) Kontingent

4) Inkl Regnskap / Budsjett

5) Skytterlagets evt. innstilling til samlaget ang. sammenslåing av Drammen samlag, samlaget kan bli nedlagt/slått sammen med ett nabosamlag.

6) Eventuelt innkomne saker.

  • Styret foreslår å endre signaturreglene for skytterlaget, til at Styrets leder og ett styremedlem har signaturett.

7) Valg


Lett bespisning, kaffe.