Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Riflen/Skoger skytterlag
i Drammen skyttersamlag, Viken 1 landsdelskrets

Årsmøte innkalling 2020

Årsmøte i Riflen/skoger skytterlag 2020 avholdes torsdag 12. November.

Årsmøtet er avlyst pga. smittesituasjonen i Drammen. Ny innkalling kommer senere muligens i elektronisk for med videokonferanse.

Årsmøtet er avlyst pga. smittesituasjonen i Drammen.

På grunn av smittesituasjonen/størrelsen på lokalet er antallet deltakere til årsøtet begrenset til 20 deltakere. Om du ønsker og komme må du melde deg på på epost til riflen@skytterlag.no fra nå, 22/09/2020 til 2 dager før møtet. Dvs tirsdag 10. November kl 18.

 

Oppmøte kl 18:00, lett bespisning, noe å drikke, og 'mingling' så langt smittesituasjonen/avstands begrensninger tillater det.

Årsmøtet settes kl 19:00 og varer til ca 20:30

Saker til årsmøtet må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet.

Foreløpig agenda (Publiseres endelig 3 uker før møtet):

Valg av møteleder og referent.

Årsberetning.

Regnskap 2019-2020

Budsjett 2020-2021

Valg av tillitsvalgte for 2020-2021.

Utdeling av premier mv.

Litt stas om at Riflen/skoger skytterlag er 160 år.

Møtet heves ca kl 20:30.

På grunn av smittesituasjonen/størrelsen på lokalet er antallet deltakere til årsøtet begrenset til 20 deltakere. Om du ønsker og komme må du melde deg på på epost til riflen@skytterlag.no fra nå, 22/09/2020 til 2 dager før møtet. Dvs tirsdag 10. November kl 18.

Medlemmer som ikke kan møte pga korona situasjonen kan melde stedfortreder/fullmakt for sin stemme om de ønsker det. Det gjøres på epost riflen@skytterlag.no minst 2 dager før årsmøtet.

Enkelte medlemskategorier/tillitsvalgte har reservert plass og vil prioriteres.