Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Riflen/Skoger skytterlag
i Drammen skyttersamlag, Viken 1 landsdelskrets

Om riflen/skoger

LITT HISTORIKK OMKRING SELVE SAMMENSLUTNINGEN AV SKOGER SKYTTERLAG OG SKYTTERLAGET ”RIFLEN”:

RIFLEN/SKOGER SKYTTERLAG BLIR TIL.

Tanken om sammenslåing og selve forberedelsene til dette er nevnt også under historien til SKYTTERLAGET ”RIFLEN”.
Det formelle rundt sammenslåingen er som følger:
Under fellesmøte mellom Skoger skytterlag og skytterlaget ”Riflen” den 4.februar 1969 på Central Hotell under ledelse av formann i ”Riflen” Asbjørn Lien, ble det nedsatt en lovkomite til å forberede sammenslutningen:
Ragnar Borge og Ragnar Ekeberg fra Skoger skytterlag.
Eirik Kind og Hans Teien fra ”Riflen” med Eirik Kind som formann.
I tillegg ble ett styremedlem fra hvert av lagene valgt for å bistå som valgkomite:
Ingar Hagen fra ”Riflen” og Tore Gundesø fra Skoger. Ved møtets slutt ble det gitt honnør både fra samlaget og fra begge lagene til dem som hadde arbeidet for sammenslutningen.
På ekstraordinær generalforsamling i Håndverkerforeningens lokaler den 31.januar 1970 ble den høytidelige sammenslutningen av de to lagene foretatt.
Etterfulgt av middag, festtaler og utdeling av hedersbevisninger.
Hele styret i tidligere ”Riflens” damegruppe ble tildelt hederstegn med diplom for sitt arbeid for laget og skyttersaken: formann Eva Hagen, Marry Bergstrand og Ragna Kaasa.

1970
De første årene etter at laget mistet banen i Skoger, trente vi på Lier skytterlags bane.
Styret i det nye laget besto av Ragnar Borge formann, Asbjørn Lien nestformann, Odd Gabrielsen kasserer, Ingar Hagen og Sverre Skurdal styremedlemmer.
Generalforsamlingen bestemte at alle vandrepokaler og vandremedaljer (Riflens 30-skuddsmedalje og Skogers feltmedalje) skulle gå videre.

1971
Laget var stadig på leting etter nytt baneområde (oppstart igjen på Bakkebu, Dunkedalen og Haukåsbanen). Riflen/Skoger vant 10-mannskonkuransen det året.

1972 
Under Landsskytterstevnet på Ulven van Børre Brekke 15-skudden (klassen) med 145p og fikk napp i Olavs-statuetten.

1973/74
I tur og orden passerte baneprosjektene: Vanntårnet på Konnerud, Røysjømarka, Sagdammen, Bakkebu, Haukåsbanen, Dunkedalen, Borgehaugen og endelig seriøs diskusjon om anlegg av skytebane under Bragernesåsen. Likeså kom det tilbud om deltakelse i Spitenutbyggingen.

1975
For første gang ble det oppnevnt et kommunalt skytebaneutvalg, som la frem en innstilling om kombinert bruk av Lindum som fyllplass og skytebane.

1976
Olav Haug hadde en ”kanonsesong”: Vant Drangedalsstevnet og ble medlem av ”340-klubben”, vant stangskytingen på samlagsstevnet, skjøt 100p i omskytingen på ”grunnlaget” med Knut Trulsrud på samlagsstevnet i Asker.

1977/78
Buskerud Lanbruksselskap reiste ekspropriasjonssak mot laget for å legge den nedlagte skytebanen (Bakkebu) inn under gården den var utskilt fra. Laget tapte saken, og måtte avstå 117da til en spotpis på 145.000,-kr. I 1978 innleder Ingar Hagen en tiårsperiode som formann.

1979
Etter ni år i samlagsstyret overtok Asbjørn Lien formannsjobben i samlaget etter Arne J. Odde. Etter nedleggelse av Svelvikbanen dette året, måtte laget finne andre treningsmuligheter.

1980
Banesaken fortsatte med nok en nedtur idet prosjektet på Lindum ble nedlagt av bystyret.
Dette året dukker det opp to lovende rekrutter i laget: Kristi Haug og Arnljot Lien. Dette ble innledningen til mer blest om lagets idrettslige prestasjoner.

1981/82
Laget hadde nå innledet treningssamarbeid med Sande skytterlag. Ungdommene våre fortsatte den fine fremgangen, nå som juniorer.

1983
Lyspunktene var igjen ungdommene våre. Fra tidligere år hadde begge blitt samlagsmestere både i bane og felt. Dette året ble begge fylkesmestere i hver sin klasse. Kristi Haug som Junior og Arnljot Lien i 1.klasse. På lansskytterstevnet i Fræna ble Arnljot nr 4 i mesterskapet i kl.1 og Kristi nr .11 i junior – begge fikk mesterskapsmedalje.

1984 
Kristi Haug tok spranget opp i eliten på landsnivå med mange stevneseiere, ble nr. 3 i klasse 1 på landskytterstevnet, satte ny rekord i seks-kanten med 292p.

1985
Håpet om å bygge ny bane i Røysjømarka holdes oppe.
Kristi Hauge blir et eksempel på at det lar seg gjøre å drive toppidrett under vanskelige forhold.
Hun ble nr. 2 i kampen om prinsessetittelen på Lesja og vant baneskytinga individuelt under Nordisk ungdomslandskamp i Sverige.

1986
Kristi Haug skriver skytterhistorie på Landskytterstevnet i Målselv der hun skjøt seg opp fra skive 27 i kongelaget til omskyting med tre andre om prinse/prinsessetittelen – hun vant omskytingen og ble landets første kvinnelige prins samtidig som hun ble prinsesse. Til alt overmål skjøt hun på laget til Drammen skyttersamlag som vant samlagsskytingen.

1987
I 1986/87 innledes en ny måte å gjennomføre Skyttertinget på ved at to samlagsformenn er møteledere. Hans Haget fra Østerdal og Asbjørn Lien fra Drammen gjennomførte de to første prøveårene.

1988
Dette året overtar Asbjørn Lien stillingen som generalsekretær i Det frivillige Skyttervesen etter Hans Martin Hagen som går av for aldersgrensen. Begge rekruttert fra Drammen skyttersamlag og med røtter i sammenslutningen Riflen/Skoger.

1989
Jørgen Ringstad går inn i sitt andre år som formann i laget. Nok et år med liten fremgang i banesaken, til tross for nye fremstøt.

1990
Harald Henricks overtar som formann, fra nå og flere år fremover blir det arbeidet godt med rekrutteringen i laget. Nye ungdommer kommer til og ikke minst kommer nye foreldre inn i lagsarbeidet.

1991
Skytetreningen i Drammenshallen blir startet opp igjen etter mange års pause.
For første gang blir det gjennomført skyteskole over 8 kvelder.

1992/94
Arbeidet med å få frem unge skyttere fortsetter, noe som etter hvert gir et løft i lagets aktivitet både innad og utad.
I 1993 ble Marius Grønseth den første vinner av Viken-I medalje på ungdomssiden på årtider.

1995
Vår tidligere superveteran – Finn flater- blir utnevnt til æresmedlem i laget ved å få tildelt fortjenestemedaljen.
Anders Hoven Dahlman blir fylkesmester i klassen Eldre rekrutt i 1995, og er på Drammens vinnerlag i lagskyting Viken I samme år. Blir medlem av 350-klubben.

1996
Det jobbes med å skaffe laget nytt baneområde, men veien er stadig tung å gå.
Finn Flater er i finalen i både felt og bane under landsskytterstevnet i målselv.

1997
Ungdommene våre deltar i stevner rundt omkring. Anders H. Dahlman blir samlagsmester i felt for junior.
Ingar Hagen og Finn Flater instruerer nok en gang ved skyteskolen i Drammenshallen.

1998
Banespørsmålet er fortsatt uløst. Andres H. Dahlman er på vinnerlaget for Drammen skyttersamlag i ” 6-kanten” i Røyken. Kjetil Bowitz Haug blir medlem av 350-klubben. Haakon P. Olsen blir samlagsmester på 15m kl.2-5.

1999
Dette året vinner Anders H. Dahlmann felthurtigskytingen i fylkesmesterskapet for første gang. Han setter krona på verket ved å ha beste tid på innledende skyting felthurtig på LS i Evje med 7.89 sek. Olav Haug kommer til feltfinalen i Evje.

2000
Et baneprosjekt på Konnerud blir utredet, men manglende vilje hos en av grunneierne stopper prosjektet. Anders H. Dahlmann kvalifiserer seg igjen til finalen i felthurtig på LS i Elverum. Han blir også samlagsmester i skogsløping med skyting for 4. gang.

2001
Dette året starter undersøkelsene med tanke på å anlegge skytebane på Lindum fyllplass under ledelse av formann i skytebaneutvalget, Kolbjørn Hansen.
Anders H. Dahlmann kvalifiserer seg for 3. gang til finalen i felthurtig på LS i Bodø. Han vinner felthurtig i fylkesmesterskapet. Asbjørn Lien blir pensjonist etter 13 år som generalsekretær i DFS, og Kurt Arne Berglund overtar som sjef ved skytterkontoret.

2002
Det blir foretatt støyberegninger på Lindum, de første protestene kommer, Anders H. Dahlman blir samlagsmester i stangskyting, vinner stangskytingen ved Viken I felt, vinner felthurtig ved Viken I felt. Han kommer til finalen NM felt ved LS i Os. Finn Flater nr.1 kl.V-73 15-skudden LS i Os.

2003
Generalforsamlingen bevilger inntil kroner 30 000 til utarbeidelse av reguleringsplan for skytebaneprosjektet på Lindum. Anders H. Dahlman kvalifiserer seg for 4.gang til finalen i felthurtig på landskytterstevnet denne gangen i Oppdal. Samlagsmester i feltskyting ble han også.

2004
Planarbeidet på Lindum stopper opp pga store endringer i fyllingshøydene. Avklaring om eierforholdet til banegrunnen på Haukås blir tatt opp med kommunen. Ingen tvil om at Riflen/Skoger er rettmessig eier.

2005
Reguleringsplan for Lindum samt skytebaneutvalgets innstilling blir lagt fram for planavdelingen i Drammen kommune, men heller ikke dette året faller det noen avgjørelse i saken. 
Anders H. Dahlman vinner felthurtigpokalen (1974) til odel og eie ved fylkesmesterskapet.
Anders deler seieren i felthurtig med Rune Fekjan ved Viken I.

2006
Det henger mørke skyer over baneprosjektet på Lindum, etter 40 års arbeid og kamp for ny bane er ikke utsiktene gode. Vi har all grunn til å takke våre gode naboer Lier, Svelvik og Strøm, Sande, Holmestrand og omegn og ikke minst Røyken skytterlag for god bistand til trening gjennom disse vanskelige årene.
Men Riflen/Skoger gjør seg likevel gjeldende sportslig. Et godt samlagsstevne både i felt og bane.
Anders H. Dahlman blir samlagsmester i feltskyting og stangskyting, og vinner stangskyting ved samlagstevne. Asbjørn Lien blir samlagsmester i V-65, Tommy Olsen vinner ungdomsmedaljen i klasse junior.

Lagets formenn 1970-2009

Ragnar Borge 1970-73
Ivar Husmo 1974
Helge Ingebrigtsen 1975-76
Asbjørn Lien 1977
Ingar Hagen 1978-1986
Jørgen Ringstad 1987-89
Harald Henricks 1990-2001
Asbjørn Lien 2002-2007
Harald Henricks 2007-2009
Harald Henricks 2009-2013
Ingvar Dromnes 2013-2015

Daniel Berg 2015-