Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Riflen/Skoger skytterlag
i Drammen skyttersamlag, Viken 1 landsdelskrets

Historie Skoger skytterlag 1866-1970

”Selskabets Bestyrelse bestaar af 5 Direktører og 1 Kasserer, som Vælges ved sæskilt Valg og med simpel Pluralitet inden Selskabet, og som fungerer i 1 år fra 17de Mai at regne.”
Med sirlig gotisk skrift i 9 paragrafer er ”Love for Skouger Skytterlag” utformet av lagets stifter og første formann, lærer og kirkesanger Andreas Andersen, født i Lier i 1817.

Etter at Andersen sluttet som lærer i Skoger i 1880 ser det ut til at det ble stillstand i laget, men laget kom i drift igjen i 1895, og var tilsluttet Vestfold skyttersamlag. 
Det er grunn til å si noen ord om et skytterlag til som eksisterte i nabolaget til Skoger:
”Einar Skytterlag” ble startet i N. Sande i 1879 og ble så borte igjen i 1886. Laget startet opp igjen i 1895 og holdt det gående til laget ble innlemmet i Skoger fra 1.jan. 1921.
Av kildene går det frem at kjente profiler som Karl Hagen har vært formann i ”Einar Skytterlag” i to perioder: 1906-1907 og 1909-1910. Karl Hagen ble som kjent etter hvert den store profilen i Skoger skytterlag.
I likhet med ”Riflen” hadde Skoger skytterlag baneproblemer helt frem til 1909 hvor laget fikk ordnede baneforhold på Øvre Knive i Skoger. Også ”Riflen” og ”Einar” fikk i 1914 anledning til å bruke banen på Ø.Knive.
Til tross for dårlige tider under og etter første verdenskrig, hadde laget mange år med god aktivitet frem mot 1930, da det virkelig store krakket kom. Karl Hagen skytterkonge både i 1919 og 1928, siste gangen vant han også stangmedaljen.
Mot slutten av 30-tallet økte aktiviteten i laget og da finner vi også Hans Martin Hagens navn oftere i resultatlistene. Han vant Hagens krus som beste skytter under vernepliktig alder på Landsskytterstevnet i Kongsvinger i 1939. Han ble småkonge på Viken 1 – stevnet som ”Riflen” arrangerte i forbindelse med sitt 100-årsjubileum.
Den velkjente 10-mannskonkurransen ble innstiftet i Skoger skytterlag på generalforsamlingen i 1938, i den konkurransen skulle hvert lag i samlaget stille med 10 mann. Programmet var en 15skudd – 5 skudd i hver stilling. Denne konkurransen ble holdt i gang, også etter at fellesbanen på Bakkebu ble nedlagt – faktisk helt inn på 1990-tallet.
I 1947 gikk landsskytterstevnet i Os ved Bergen, der vant Drammen skyttersamlag samlagsskytingen med tre skyttere fra Skoger (Karl Hagen, Nils Berg og Hans Martin Hagen), og en fra Sande (Kåre Enerud). 
I årene fra 1951 og utover ble det brukt mye tid og energi til planlegging og bygging av den nye banen i Skoger. I 1957 ble banen innviet med åpent stevne hvor 310 skyttere deltok.
I dugleiksmerkeskytingen samme år ble det arrangert en egen lagskyting hvor ”Dugnadslaget” med Karsten Steen, Oddmund Henjum og Jørgen Borge seiret. Gleden over at lagene ”Riflen” og ”Skoger” hadde fått nytt baneanlegg ble imidlertid kortvarig. 

Lagets formenn 1866 – 1970:
Andreas Andersen 1866-1868
Ukjent for tidsrommet 1869-1873
Chrf. Grimsrud 1874
Ukjent for tidsrommetet 1875-1877
A. Aas 1878
G.T Hostvedt 1879-1880
Ukjent for tidsrommet 1881-1894
Th. Fretheim 1895-1897
M. Bjørnstad 1898
Anton Knutsen 1899-1902
Ukjent for tidsrommet 1903-1908
H.N. Skjerven 1909-1916
Sjur Henjum 1917
Fredrik C. Blichfeldt 1918-1919
Karl Hagen 1920-1939
Karl Hagen (fung. Form. 1940-1945*
Arthur Moe 1946-1957
Jørgen Borge 1958-1961
Per Skjeldrum 1962-1964
Ragnar Borge 1965-1966
Olav Haug 1967
Sverre Skurdal 1968-1969