Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Hovin skytterlag
I Gauldal

Anders Finseth til minne

Anders Finseth døde 16.februar, 83 år gammel.

Anders var i flere 10-år en meget aktiv person i Hovin skytterlag, og har lagt ned et betydelig arbeid for laget.

Det er såpass lenge siden han var med i laget her at det er vel  snart bare «oss gamle» som husker den tid han var aktiv i laget.

Anders var selv en aktiv skytter gjennom mange år. Men aller mest var det på den administrative siden han gjorde mest for laget.

Han var sekretær og kasserer gjennom mange år, og ellers delaktiv i det meste i laget. Det som særpreget Anders var jo han nøyaktighet, her var ingen ting overlat tilfeldighetene.

Det kunne til tider fortone seg som «vel mye» for enkelte, men det var hans stil.

Han hadde jo blant annet en «perfekt» håndskrift, så her behøver man ikke streve for å lese referater fra hans hånd.

På den tid var det flere lagsskytinger som gikk årsvist, og her hadde han full kontroll på resultatføring ,medaljer etc.

Han var da selvsagt med i de mest aktive årene vi hadde lagets største arrangement, Gauldalsstevnet, et av Midt.Norges største feltskyting.

Selv om det er flere år siden han trakk seg ut av laget synes jeg det er på sin plass og minnes Anders for sitt arbeid i Hovin skytterlag, Det bør ikke glemmes.

På vegne av Hovin skytterlag Lyser jeg fred over Anders sitt minne.

Hovin 4.mars 2017

Ivar Skjærvold