Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Hovin skytterlag
I Gauldal

Årsberetning for Hovin Skytterlag 2017

Årsberetning for Hovin Skytterlag 2017

Styrets sammensetning:

Leder: Svein Hovin

Nestleder: Nils Kvalvik

Kasserer: Bård A. Hovin

Styremedlem: Trond Sunnset

Styremedlem: Joakim Klemmetsvold

 

Styremøter:

Det har i år vært avholdt seks(6) styremøter hvor en god del saker har vært oppe til behandling. Det kan nevnes: Terminliste 2017, Koloåsen Steinbrudd, Skytterfest 1. april, Jon Kåre Gylland utnevnes til æresmedlem i Hovin Skytterlag, Skytterskole i Horghallen, Infoskriv til medlemmene, Skytterbaneutvalg i Melhus kommune, Loppis, Skytingens Dag 2017, Deltagelse på Kulturfestivalen 2017, Tømmesdalfelten, Jaktlagskyting 2017, Årsskyting 2017, Pokalskyting 2017 m.m. I alt 28 saker har vært oppe til behandling.

 

Aktiviteter:

Skyteaktiviteten(DFS) i laget er stabil, vi har en aktiv gjeng med rekrutter og aspiranter. Det var 12 skyttere som deltok på årsskytinga og 16 skyttere deltok på pokalskytinga. På Tømmesdalfelten deltok hele 22 skyttere, med deltagere også i år fra Hølonda Skytterlag.

Klubbmesterskap felt ble arrangert av Hølonda Skytterlag hvor 4 av våre rekrutter deltok.

Vi hadde også i år luftgeværskyting innendørs på banen med meget godt oppmøte.

Vi arrangerte skytterskole i Horghallen med 10 deltagere, med Bjørn Trøyte som instruktør. Vi fikk også meget god assistanse til skytterskolen av Geir Tore Midtømme.

Hovin Skytterlag var i år representert på Landsskytterstevnet 2017 i Førde, hvor Mikal Solberg deltok.

Det har også i år vært stor aktivitet på jaktutvalgets skytinger, 180 personer fikk avlagt storviltprøven med tilhørende treningsskudd. Jaktutvalget  laget en flott ramme rundt sine arrangementer og skytinger. Storviltjegerne stortrives på banen vår og på feltskytingene våre. 69 skyttere(til sammen 91 skyttere) deltok på Tømmesdalfelten, 28 skyttere deltok på jaktlagskytingen. Jaktutvalget var også med i år å arrangerte Gauldalsjegeren, hvor hele 116 skyttere stilte. Det er kjempe bra!

En stor takk til jaktutvalget for vel gjennomførte skytinger.

 

Sammendrag:

- 2017 har vært et år med stor aktivitet i skytterlaget, det er stor deltagelse på skytingene          våre. Spesielt må nevnes feltskytingene våre som mange skyttere deltar på. Dette gjelder både jeger og DFS-skyttere.

- Luftgeværskytingene vi hadde i vinter ble veldig godt besøkt, dette er en god rekrutteringsarena for Hovin Skytterlag. Nevner også i denne sammenheng at Lundamo IL og Hovin IL besøkte oss 2 kvelder hver med luftgeværskyting på programmet.

- Jon Kåre Gylland ble utnevnt til æresmedlem av Hovin Skytterlag på skytterfesten vi hadde i april.

 - Skytingens dag 2017 arrangerte vi 6. september, hvor vi fikk besøk fra HV-12. Det ble en meget vellykket kveld med mye besøk på skytterbanen både av barn og foreldre.

 - Skytterlaget  har i dag 181 medlemmer.

 

Økonomi:

Økonomien i laget er god, vi har et årsresultat på pluss 75.800 kroner dette driftsåret. Det gode økonomiske resultatet skyldes små innvesteringer på banen i 2017 samt at vi har fått god økonomisk hjelp fra sponsorer og Melhus Kommune.

Skytterlaget må påregne seg relativt store utgifter i 2018, med å rehabilitere standplassbygget og vedlikehold av området vi disponerer. Det bør også vurderes å bygge på standplassbygget, da det trengs mere plass til påmelding og skuddsalg samt større «kaffekrok» til skytterne.

 

Leders sluttord:

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer, jaktutvalg, ungdomsutvalg, skyttere, skytterforeldre, sponsorer, Melhus Kommune og andre som har støttet opp om laget i 2017. Videre takker jeg alle som har hatt tillitsverv gjennom året for det gode arbeidet som er utført. Til slutt vil jeg ønske det nye styret lykke til videre med å skape et treffsikkert skytterlag i Gauldalen!

 

Svein Hovin

Leder Hovin Skytterlag