Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Skyting for mestring
Et forskningsprosjekt i samarbeid med Rennebu kommune, Rennebu skytterlag og NTNU

Hva er "Skyting for Mestring"?

Prosjektet Skyting for mestring er et samarbeid mellom Rennebu Skytterlag og Rennebu kommune. Målet med prosjektet er å bruke en rekke positive sider ved skytesporten som nøkkel til at flere elever i skolen skal kunne oppleve mestring. Gjennom økt mestringsfølelse vil man kunne få ringvirkninger som økt motivasjon og bedre selvfølelse. 

Suksessfaktorer:

Reglene og rutinene på en skytebane fører til forutsigbarhet og tydelige rammer, det er ingen forhandlingsmuligheter så alle må innrette seg etter gitt instruks. At skuddet anvises elektronisk gir en umiddelbar tilbakemelding på utførelsen av et skudd. Det er ingen tvil om at umiddelbare tilbakemeldinger påvirker motivasjonen til elevene i positiv retning. Da kan man gå løs på en tilsvarende oppgave i neste skudd, enten for å gjenta en suksess eller korrigere gjennomføringa for å oppnå et enda bedre resultat. Skyting er en individuell idrett der man oppnår stadig forbedringer gjennom øving av egen teknikk, samtidig er skyting en idrett med et stort sosialt fellesskap, i aldere fra 9-99 år

Gjennomføring:

Elevene som deltar i prosjektet er på skytebanen en time i uka. I starten er det sikkerhet og regler som er i fokus. Elevene lærer seg riktig og god våpenhåndtering. Etter hvert blir det mer fokus på det skytetekniske, som sikting, avtrekk og skytestilling. Når elevene begynner å få kontroll på det tekniske kan man gi dem teknikker for avspenning, fokus, konsentrasjon, indre dialog og visualisering. Alt dette skjer i en 1:1 situasjon mellom elev og instruktør. Videre er det viktig med oppfølging inn i skolehverdagen slik at opplevelsene og teknikkene overføres og kan nyttes i andre situasjoner.