Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Skyting for mestring
Et forskningsprosjekt i samarbeid med Rennebu kommune, Rennebu skytterlag og NTNU

Status januar 17

Status ved prosjektleder Mona Isene

Det har gått ett år siden Gjensidigestiftelsen bevilget i overkant av 1,4 millioner til prosjektet og forskning på prosjektets virkning. Torsdag 12.januar var Gjensidigestiftelsen ved Veslemøy Rue Barkenes på besøk i Rennebu for å se hvordan prosjektet drives i praksis og for å få oppdatering på status halvveis i forskningsperioden.

Trond Jære redegjorde for de administrative og økonomiske sidene ved prosjektet. Han kan melde om gode prosesser og økonomi under kontroll. Det er små justeringer i budsjettet, men disse er gjort med tanke på å styrke prosjektet, minske sårbarheten og øke validiteten til forskninga. Mer konkret betyr det at det er knyttet enda en pedagog til prosjektet, flere elever deltar og det er organisert en kontrollgruppe til forskninga. 

Den daglige drifta ble referert av prosjektleder Mona Isene. Hun satte lys på både utfordringer og suksesser. Hun trekker fram samarbeidet med de frivillige instruktørene fra Rennebu skytterlag som en av suksessene. De frivillige instruktørene har positiv virkning på elevene; gode rollemodeller med lang livserfaring, rolige og kompetente instruktører som har tid. En annen suksess er fokuset på teknikker; avspenning, indre dialog og fokus på arbeidsoppgaver. Mona mener nøkkelen for at dette skal være et vellykket prosjekt ligger i arbeidet med å overføre teknikkene til klasserommet og andre hverdagssituasjoner. 

Veslemøy prøver skyting sammen med elever i Skyting for mestring. Presidenten i DFS følger med.

Veslemøy prøver skyting sammen med elevene i skyting for mestring. Presidenten i DFS følger med. 

Ove Østerlie som er forskningsleder på skyting for mestring fortalte at forskningen er godt i gang. NTNU har god kontakt med elevene og foreldrene. De har gjennomført tester og intervjuer, innhentet skoleresultater og observert elever i klasserommet og på skytebanen. Det tok litt tid å få på plass en kontrollgruppe, men det er nå i orden. Arbeidet med intervju og testing av elever i kontrollgruppe er også i gang. Ove trekker fram samarbeidet mellom forskning på skyting for mestring i Norge og doktorgradsarbeidet på tilsvarende prosjekt, Fokus - ro og koncentration gennem skydeidræt, i Danmark. 

DFSs ungdomskonsulent Ola Herje orienterte om hvordan Det frivillige skyttervesen er organisert med skytterlag og infrastruktur. Mange av landets innendørsbaner ligger i gåavstand til skoler og kan derfor egne seg til bruk i skolesammenheng. DFS har historisk hatt godt samarbeid med kommuner og skoler og derfor ligger mye til rette for en satsing relatert til ”Skyting for mestring”  landet over.

Presidenten i DFS, Bernt Brovold ser fram til forskningsrapporten blir klar. Han lover at DFS skal være forberedt på oppfølging til interesserte, både skytterlag og kommuner. Presidenten trekker videre fram at “Skyting for mestring” passer godt inn i det nye samfunnsoppdraget og formålsparagrafen til DFS. I likhet med Mona er han overbevist om at skyting i denne form vil ha positiv effekt og være et godt hjelpemiddel til ungdom og skoleverket. 

Etter denne dagen kan vi slå fast at prosjektet og forskninga er i rute. Prosjektet engasjerer både de direkte involverte og videre ut til andre. Det er gledelig med den positive omtalen og de positive tilbakemledingene. Bare engasjementet og smilene gjennom denne dagen tilfører prosjektet mestringsfølelse og økt motivasjon.